Vyhľadať
Close this search box.

Na Veľtrhu cvičných firiem v Českých Budějoviciach bodovali firmy z Bratislavy

Pod záštitou Juhočeského kraja a štatutárneho mesta České Budějovice sa v rámci celoštátnej výstavy „Vzdelanie a remeslo“ uskutočnil 3. a 4. novembra už ôsmy ročník „Veľtrhu fiktivních firem“. Jeho organizácie sa ako  vždy ujala Stredná škola obchodná, České Budějovice, Husova 9, ktorá má s výukou tohoto predmetu a účastí na iných veľtrhoch bohaté skúsenosti.

Veľtrh, na ktorom sa zúčastnilo 25 cvičných firiem, bol rekordný čo sa počtu týka a zároveň bol aj medzinárodný, keďže sa na ňom zúčastnili aj firmy zo Slovenska.

Svoju firmu na veľtrhu prezentovala aj Ekonomická fakulta Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach. Stredná škola je Fakultnou školou Ekonomickej fakulty Študenti vysokej školy predstavovali svoje produkty, ktoré vo svojich reálnych školských firmách ponúkali zákazníkom. Stredoškolákov tiež zoznámili s priebehom štúdia na vysokej škole.

Štvrtý rok sa na Veľtrhu zúčastnila Metropolitní univerzitní banka, ktorá sa postarala nielen o vedenie účtu účastníkom Veľtrhu,  ale poskytla aj svoju fiktívnu menu k obchodovaniu. Študenti z Metropolitnej univerzity Praha zároveň sledovali celý priebeh obchodovania a vyhlásili najlepšieho obchodníka Veľtrhu.

Žiaci v rámci Veľtrhu súťažili o hodnotné ceny v štyroch hlavných kategóriách.

V kategórii „Súťaž o najlepší stánok“ nezávislá odborná porota hodnotila úroveň stánku firmy, vystupovanie pri obchodovaní, znalosť predávaného sortimentu, schopnosti pri vyplňovaní dokladov atď. Z celkového počtu 25 cvičných firiem porotu najviac zaujal stánok firmy Mysticoffee zo SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča z Bratislavy, ktorá svoje produkty cielila na milovníkov kávy.

 V kategórii „Súťaž o najlepšiu prezentáciu“ žiaci za desať minút predstavili verejnosti a samozrejme odbornej porote svoju cvičnú firmu, jej úspechy a podnikateľský zámer. Porota hodnotila odborné znalosti,  profesionalitu vystupovania, originalitu a technické spracovanie prezentácie. Najlepšie svoju firmu predstavili žiaci cvičnej firmy Dôchodcovia na tripe zo SOŠ a SOU Písek.

V kategórii „Súťaž o najlepší katalóg firmy“ porotu zaujal najviac originálne spracovaný katalóg firmy Bačovo zo SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča z Bratislavy.

Absolútnym víťazom Veľtrhu a zároveň „Najlepšou firmou veľtrhu“ sa stala firma Dôchodcovia na tripe zo Strednej odbornej školy a Stredného odborného učilišťa Písek. Firmy zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb z Bratislavy obsadili v tejto kategórii 2. a 3. miesto. Srdečne gratulujeme!

 

Skip to content