Vzdelávacia mobilita v Španielsku

Cieľom mobilít financovaných z programu Erasmus+ je poskytnúť vzdelávacie príležitosti jednotlivcom a podporiť internacionalizáciu a inštitucionálny rozvoj poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a ďalších organizácií v sektore odborného vzdelávania a prípravy. 

Na úseku celoživotného vzdelávania v rámci ŠIOV realizujeme od októbra 2022  vzdelávacie mobility jednotlivcov pre tvorcov politík a zainteresované strany v oblasti OVP.

Spolu s riaditeľom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislavom Hadárom a kolegami z VÚC Banská Bystrica a Prešov, Silvou Mašlárovou a Miroslavom Vaškom sme 25.-27. októbra vycestovali do Španielska. Hlavným cieľom mobilitybolo získať nové vedomosti o zabezpečovaní kvality OVP v inom členskom štáte Európskej únie na národnej, regionálnej a inštitucionálnej úrovni. Okrem toho mobility umožňujú s organizáciami a jednotlivcami nadväzovanie a rozvoj spolupráce potrebnej pre zvyšovanie kvality OVP a budovanie vzťahov, ktoré sú nevyhnutné napríklad aj pri realizácii Centier excelentnosti (CoVE).

 

V úvodný deň sme absolvovali pracovné stretnutie s kolegami z NRP Eqavet Madrid, ktorí nám predstavili fungovanie systému vzdelávania v Španielsku a organizácie, ktoré sú zodpovedné za politiku odborného vzdelávania a prípravy. Okrem toho sme diskutovali o odlišnostiach v 17 regiónoch, dozvedeli sme sa o najnovšom vývoji v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a o legislatívnych zmenách.

V druhom dni mobility sme navštívili strednú odbornú školu v Usurbile- USURBILGO LANDIBE ESKOLA. Vyučujú v piatich odboroch: Biznis a financie, Elektrina a elektronika, Efektívne hospodárenie s prírodnými zdrojmi, Strojárstvo a Inštalácia a údržba. Stredná odborná škola Usurbile sa zameriava najmä na systém duálneho vzdelávania, systém celoživotného vzdelávania  a podporu dlhodobo nezamestnaných. Pridanou hodnotou školy je jej silný dôraz na kvalitnú spoluprácu so zamestnávateľmi, centrom excelentnosti a implementáciu ich požiadaviek smerom k potrebám trhu práce. Zaujímavosťou bol napríklad informačný systém, ktorý sme mali možnosť vidieť počas prehliadky školy. Zaznamenáva fungovanie, činnosť, pohyb a výstupy študentov na praktickom vyučovaní, čo pripravuje žiakov pre fungovanie v reálnych podmienkach moderných  firiem a majstrom a učiteľom poskytuje spätnú väzbu formou databázy o ich činnosti a progrese.

 

Na záverečný deň sme mali naplánovaný najväčší zážitok, prehliadku jedného z najlepších centier excelentnosti v Európe. TKNIKA– centrum aplikovaného výskumu odborného vzdelávania a prípravy spolupracuje so všetkými centrami odborného vzdelávania a prípravy v Baskicku. TKNIKA spolupracuje so všetkými aktérmi strategického trojuholníka na regionálnej a medzinárodnej úrovni, aby sa výskum a aplikované inovácie stali základnými prvkami odborného vzdelávania a prípravy v týchto šiestich oblastiach:

– Technologické inovácie a inteligentné systémy;

– Manažment;

– Učenie k vysokej výkonnosti;

– Aplikované inovácie a strategické nastavenia;

– Internacionalizácia;

– Biologické vedy a udržateľnosť.

Centrum sa venuje vyvíjaniu a implementácii inovácií pre stredné odborné školy, centrá odborného vzdelávania a prípravy, firmy a zamestnávateľov. Tknika je podporovaná Ministerstvom vzdelávania a odbornej prípravy v Baskicku. Centrum má ´transfer vedomostí a zručností´ ako jeden z hlavných cieľov, so snahou odovzdávať a zdieľať informácie, aby sa stredné odborné školy vzdelávali, inšpirovali, informovali a následne sa sami stávali excelentnými subjektmi vo svojich odvetviach, svojom smerovaní  a pôsobení. Pomocou priameho vzdelávania učiteľov a pedagógov centrum vyvíja inovatívne projekty v oblastiach technológií, vzdelávania a manažmentu.

Na budúci rok máme naplánovanú ďalšiu mobilitu jednotlivcov – vo februári 2023 sa pôjdeme pozrieť do Chorvátska, ako implementovali systém trasovania absolventov stredných odborných škôl. 

                                                                            

 

 

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov je realizovaná v rámci projektu Erasmus +. Číslo projektu 2022-1-SK01-KA121-VET-000064729

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť