Vyhľadať
Close this search box.

Seminár spojil komunitu odborníkov vo vzdelávaní dospelých

Odbor európskych politík Štátneho inštitútu odborného vzdelávanie (ŠIOV) v spolupráci s Prognostickým ústavom CSPV SAV, AINova a ďalšími partnermi zorganizovali dňa 21. 6. 2019 v Bratislave odborný seminár s názvom: Ako vytvárať a podporovať šance dospelých zlepšovať svoje zručnosti?

Zúčastnilo sa ho viac ako 40 odborníkov z oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku – zástupcovia samosprávnych krajov, vedeckej obce, vzdelávacích inštitúcií a mimovládneho sektora, ktorí diskutovali o súčasnom stave, výzvach, prekážkach a možných riešeniach širšieho zapojenia dospelých do vzdelávania.

 

Úvodné prezentácie Ľubice Gállovej zo ŠIOV, Ivany Studenej zo SAV a Marty Jendekovej z AINova predstavili najnovšie informácie z výskumu a praxe v oblasti celoživotného vzdelávania. Okrem iného predstavili projekty BLUESS, ENLIVEN a MOVED, ktoré skúmajú možnosti vzdelávania zraniteľných, vylúčených a neaktívnych skupín obyvateľstva. Martin Majcík, metodik Krajského akčného plánu vzdelávania, informoval o opatreniach na podporu vzdelávania dospelých v Juhomoravskom kraji. So záujmom sa stretlo najmä Centrum vzdelávania pre všetkých v Brne, ktoré slúži ako informačné a poradenské miesto pre obyvateľov kraja a zabezpečuje bezplatné osobné i online poradenstvo v oblasti vzdelávania a rozvoja kariéry, spravuje databázu kurzov a podporuje vzdelávanie pedagógov.

 

Hlavnú časť seminára tvorili diskusie účastníkov o rôznych aspektoch vzdelávania dospelých, identifikovanie problémov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a hľadanie možných riešení.  Seminár bol jednou zo série aktivít, ktorá počas roka 2019 zapája rôznych aktérov do spolupráce prispievajúcej k zvyšovaniu účasti na vzdelávaní dospelých. Podobné semináre sa uskutočnia v druhej polovici roka v ďalších regiónoch Slovenska.

Skip to content