Vyhľadať
Close this search box.

Činnosti Národného ústavu celoživotného vzdelávania prechádzajú pod Štátny inštitút odborného vzdelávania

Na základe príkazu ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej od 1. júla 2019 ukončil svoju činnosť Národný ústav celoživotného vzdelávania a všetky kompetencie a činnosti tejto príspevkovej organizácie sa presunuli pod Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý je priamo riadenou organizáciou ministerstva.

Ako povedal Michal Němec, riaditeľ ŠIOV, medzi úlohy, ktoré pribudli v oblasti celoživotného vzdelávania bude  patriť príprava stratégie v oblasti systému uznávania kvalifikácií – a to všetko v súčinnosti s ministerstvom a sociálnymi partnermi. Úsek pre celoživotné vzdelávanie ŠIOV bude zodpovedný aj za prípravu projektov a získavanie grantov, spoluprácu na medzinárodných a nadnárodných projektoch.

“Rád by som zdôraznil”, povedal ďalej Michal Němec, “že presun agendy celoživotného vzdelávania pod ŠIOV naozaj nie je zmena pre zmenu. Je to len jeden z ďalších logických krokov, ktorý potvrdí nielen zmysluplnosť existencie tejto dôležitej inštitúcie, ale do jej práce pridá aj činnosti, ktoré sú v dnešnom rýchlo sa meniacom svete nevyhnutné. Možno ešte stále existujú povolania na celý život, ale s tými istými vedomosťami na začiatku kariéry a na jej konci si už dnes nikto nevystačí”.

 

Skip to content