Vyhľadať
Close this search box.

Aj v online priestore sa dá súťažiť. 2. ročník súťaže Mladých elektronikov má víťazov

SÚŤAŽ MLADÝCH ELEKTRONIKOV Skills Slovakia sa prvýkrát uskutočnila online. Svoje kompetencie, zručností a vedomosti z elektroniky si v nej počas online prenosu overilo celkom 41 žiakov prvých a druhých ročníkov stredných odborných škôl.

Súťažiaci absolvovali najskôr test a následne online zhotovovali elektronický výrobok – konštrukciu audio spektrálneho analyzátora. O konečnom poradí rozhodla funkčnosť (50 bodov) a vizuálna kvalita spájkovania, ale aj celkový vzhľad a čas zhotovenia výrobku (20 bodov). Do hodnotenia sa započítali aj teoretické vedomosti, maximálnym počtom 30 bodov. Ich obsah sa týkal aplikácie vedomostí z elektroniky a výpočtovej techniky.  Výnimočným benefitom účastníkom zo súťaže sú zhotovené stavebnice, ktoré im zostávajú a získané nové poznatky a zručnosti z elektroniky. Výrobok fungoval podľa zadania 14 žiakom. V tomto netradičnom online priestore mali žiaci ďalej možnosť s hodnotiteľmi konzultovať nefunkčnosť výrobku a sfunkčniť ho.    

Najlepšie v súťaži dopadol Martin Gubík zo SPŠE z Košíc, ktorý obsadil prvé miesto. Druhé miesto patrí Martinovi Husárovi zo SPŠSaE v Nitre a tretie miesto získal Matúš Moravčík zo SPŠE Hálová v Bratislave. Kompletnú výsledkovú listinu nájdete na konci článku. Všetci žiaci však preukázali veľký záujem a snahu súťažiť aj v aktuálnej situácii a s ňou súvisiacich mimoriadnych podmienkach, ktoré priniesli zase nové situácie a aj možné komplikácie. Za to im patrí vďaka a obdiv.

Organizačným a metodickým garantom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže. Odborným gestorom je Slovenská spoločnosť elektronikov a technickú podporu zabezpečuje Centrum vedecko-technických informácií – Školské výpočtové stredisko, Banská Bystrica.

Ako to na súťaži vyzeralo si môžete pozrieť v krátkom zostrihu tu – https://www.youtube.com/watch?v=3n5qWLROgLw

Výsledková listina – 2. ročník súťaže Mladý elektronik

 

Skip to content