Vyhľadať
Close this search box.

Váš názor nás zaujíma aj v koronakríze

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v súvislosti s pandémiou COVID-19 uskutočňuje dotazníkový prieskum, ktorého cieľom je získať informácie o zabezpečovaní vyučovacieho procesu v OVP počas pandémie v školskom roku 2019/2020  a taktiež identifikovať aktuálne problémy, s ktorými sa vedenie škôl a pedagogickí zamestnanci stretávajú v súvislosti s dištančným vzdelávaním v čase koronakrízy.

Výsledky dotazníkového prieskumu budú podkladovým materiálom k riešeniu identifikovaných problémov v tomto školskom roku v rámci dištančného vzdelávania v OVP.

Pripravili sme dva varianty dotazníkov:

 • Dotazník k prieskumu zavádzania dištančnej formy vzdelávania z pohľadu stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu – teoretické vyučovanie pre učiteľov teoretického vyučovania odborných predmetov,
 • Dotazník k prieskumu zavádzania dištančnej formy vzdelávania z pohľadu stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu – praktické vyučovanie pre učiteľov praktického vyučovania a majstrov odborného výcviku.

Dotazníky tvoria dve ťažiskové oblasti:

 • priebeh absolvovaného dištančného vzdelávania, prekážky z pohľadu stredných odborných škôl,
 • stanovenie požiadaviek stredných odborných škôl v čase opätovného zavedenia dištančného vzdelávania.

Dotazník je potrebné vyplniť elektronicky pre každý odbor vzdelávania zvlášť. Bude dostupný v  termíne od 14. októbra do 05. novembra 2020 v elektronickej forme na týchto odkazoch:

 • Dotazník k prieskumu zavádzania dištančnej formy vzdelávania z pohľadu stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu – teoretické vyučovanie odborných predmetov

link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkkrU0KqDAogwjbRu-tevyjRejmEuCg1vmYqH-LX3ObFseLw/viewform

 • PDF formát TU

 

 • Dotazník k prieskumu zavádzania dištančnej formy vzdelávania z pohľadu stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu – praktické vyučovanie:

link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgVt8e9vyQUJEc9D93L1DkP-dzNGV4GgDG_dMkbt6WIb2pYA/viewform

 • PDF formát TU

 

Pokyny na vypĺňanie dotazníka:

 • Príslušný dotazník pre OVP vypĺňa podľa možností školy:
  • zástupca pre teoretické vyučovanie spolu s pedagogickými zamestnancami,
  • zástupca pre praktické vyučovanie spolu s pedagogickými zamestnancami/MOV.
 • Dotazník je potrebné vyplniť elektronicky pre každý odbor vzdelávania zvlášť.
 • Dotazník je potrebné vyplniť naraz. Odpovede sa automaticky neukladajú.
 • Dotazník má viac strán, po vyplnení príslušnej strany posuniete stranu kliknutím na tlačidlo ĎALEJ/NEXT na spodnej strane obrazovky.
 • Po vyplnení dotazníka je potrebné dotazník odoslať kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ/SUBMIT.
 • Prípadné otázky posielajte na e-mailovú adresu: prieskumovp@siov.sk

 

Ďakujeme za súčinnosť pri vypĺňaní dotazníka.

 

Skip to content