Odborníci z Česka a Slovenska o zabezpečovaní kvality odborného vzdelávania

Dňa 22. októbra 2020 sa uskutočnil česko-slovenský webinár na tému zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Jeho cieľom bola výmena skúseností v rôznych oblastiach zabezpečovania kvality OVP aplikovaných v českom a slovenskom vzdelávacom systéme. Webinár organizovali Národné referenčné miesta (NRM) pre EQAVET (Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy), ktoré pôsobia v rámci Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR) a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV).

Každá z krajín používa v rámci zabezpečovania kvalitného OVP iné postupy a procesy, avšak s rovnakým cieľom – zabezpečiť kvalitné OVP, vysokokvalifikovanú pracovnú silu, podporiť zamestnanosť, ako i výchovno-vzdelávací proces na vysokej úrovni kvality.

Webinár otvoril Ing. Branislav Hadár, riaditeľ ŠIOV, ktorý vyzdvihol pridanú hodnotu vzájomnej výmeny skúseností v oblasti zabezpečovania kvality OVP.  Počas seminára odzneli informácie o aktivitách národných referenčných bodov EQAVET s dôrazom na rozvoj metódy vzájomného hodnotenia (v SR), ako aj podporu spolupráce škôl a zamestnávateľov, pilotného overovania žiackeho e-portfolia a prepojenie akčného plánovania a zabezpečovania potrieb zamestnávateľov v oblasti priemyslu 4.0 (v ČR).

Hlavná časť webinára sa venovala dvom tematickým okruhom, ktoré patria k ťažiskovým témam v oboch krajinách. České prezentácie sa zamerali na výsledky národného projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) a ich využitiu a na  úrovni školy (Mgr. Hana Novotná, hlavná analytička projektu P-KAP, PhDr. Roman Liška, MBA., riaditeľ Strední odborné školy pro administrativu Evropské unie). Dôležitú tému eliminácie predčasných odchodov zo vzdelávania a poznatky z tejto oblasti nadobudnuté v rámci projektu P-KAP predstavila Ing. Jana Trhlíková, analytička oddelenia analýz a medzinárodnej spolupráce NPI ČR.

Slovenská časť webinára priblížila skúsenosti s implementáciou metódy vzájomného hodnotenia (peer review) na regionálnej úrovni (Ing. Eva Žernovičová, Trenčiansky samosprávny kraj). Talianska expertlka Sylvia Liuti, riaditeľka pre európske projekty talianskej organizácieasociácie Forma.azione predstavila svoje osobné skúsenosti s implementáciou metódy na národnej úrovni v Taliansku.

Webinár bol ukončený diskusiou o zabezpečovania kvality vzdelávania počas pandémie COVID-19.

Záznam webinára je prístupný na kanáli YouTube Európsky týždeň odborných zručností: https://www.youtube.com/watch?v=2D45k13yolQ&feature=youtu.be

23. októbra 2020 zorganizovalo NRM EQAVET v SR (ŠIOV) informačný webinár pre zástupcov odborov školstva samosprávnych krajov, ktorý sa výhradne venoval metóde vzájomného hodnotenia kvality OVP (peer review). Viac o metóde sa dočítate aj na stránke https://okvalite.sk/co-je-to-peer-review/ a v zázname informačného webinára: https://www.youtube.com/watch?v=WQ7nqLFkLMk&feature=youtu.be.

Obe podujatia sa konali v rámci záštitou Európskeho týždňa odborných zručností 2020.

Viac o aktivitách NRM EQAVET sa dozviete na oficiálnych stránkach:

NPI ČR: https://www.npicr.cz/  

NRM EQAVET CZ: www.eqavet.cz   

ŠIOV: https://siov.sk/

NRM EQAVET SK: https://okvalite.sk/

Európsky týždeň odborných zručností: www.tyzdenzrucnosti.eu

           

Logá: NPI ČR, ŠIOV, co-financ EU (Erasmus+), EQAVET, ETOZ 2020 partner, peer review

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť