EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ 2020

OBJAV SVOJ TALENT!

                                                                                                                     

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorá sa realizuje každoročne už piaty krát a jej hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o význame a prínose odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

Mottom iniciatívy je Objav svoj talent!

Hlavné podujatie tento rok bude mať kombinovanú formu – bude prebiehať v Berlíne od 09. do 13. novembra 2020 za účasti niektorých účastníkov, ako aj online v rámci celej EÚ, počas ktorej si budú rôzni účastníci vymieňať svoje názory, skúsenosti a  príklady dobrej praxe.

Hlavnou témou roku 2020 je „Prechod na ZELENÉ a DIGITÁLNE OVP!“ v súlade s prioritami Komisie v oblasti „Európska zelená dohoda“ a „Európa pripravená pre digitálny vek“.

Cieľmi Týždňa sú:

  • ukázať a propagovať akým spôsobom môže OVP pomôcť mladým ľuďom a dospelým „objaviť svoj talent“,
  • demonštrovať zamestnávateľom enormné benefity v oblasti investovania do ľudských zdrojov prostredníctvom podpory počiatočnej prípravy mladých ľudí, ako aj cesty zvyšovania úrovne zručností dospelých,
  • zvyšovať povedomie o Európskom týždni odborných zručností prostredníctvom dosiahnutých úspechov počas minulých ročníkov.

V roku 2020 Európska komisia vymenovala Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) za Národné kontaktné miesto pre Európsky týždeň odborných zručností.

Jeho hlavnou úlohou je:

 
1

Posilniť kampaň na národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni.

 
2

Posilniť mediálny dopad národných Ambasádorov

 
3

Poskytnúť pomoc organizátorom podujatí vo svojej krajine.

 

Odborné vzdelávanie a príprava v  EURÓPE

  • pomer zamestnaných súčasných absolventov OVP v Európe je 78,9 %

Zdroj: Eurostat – Employment rates of recent graduates, str. 2

  • 10,8 % európskej populácie vo veku od 25 do 64 sa aktívne zúčastňuje vo vzdelávaní dospelých (2019). Zdroj: Eurostat – Adult learning statistics
  • 60 % absolventov OVP si nájde svoju prvú prácu v rozpätí jedného mesiaca od ukončenia ich štúdia (80 % po šiestich mesiacoch) (2018). Zdroj: A quick guide to EU action on vocational education and training str. 11
  • pandémia COVID-19 vystupňovala existujúcu medzeru vo využívaní digitálnych nástrojov, s čím súvisia veľké rozdiely v daných zručnostiach. Zdroj: EuropeanSkills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, str. 1

 

KVÍZ

ŠIOV ako Národné kontaktné miesto pre ETOZ, v spolupráci s Úradom vlády SR, organizuje v rámci Týzdňa kvíz so zaujímavými cenami – Otestujte si svoje vedomosti o význame zručností, Európskej únii a rôznych aspektoch Slovenska ako členskej krajiny EÚ.

 

Viac informácií nájdete na: https://mesiacvzdelavania.sk/

KONTAKT

Mgr. Ľubica Gállová

vedúca odboru európskych politík 

Štátny inštitút odborného vzdelávania                                   

Bellova 54/a, 837 63 Bratislava (kancelária: Stromová 9)

 

EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK

Webová stránka Komisie: ec.europa.eu/social/vocational-skills-week

Webová stránka ŠIOV: https://mesiacvzdelavania.sk/

Twitter: @EU_social @EuropeanYouthEU #EUVocationalSkills #DiscoverYourTalent  

Facebook: @socialeurope @EuropeanYouthEU