Vyhľadať
Close this search box.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ 2020

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ 2020

OBJAV SVOJ TALENT!

                                                                                                                     

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorá sa realizuje každoročne už piaty krát a jej hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o význame a prínose odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

Mottom iniciatívy je Objav svoj talent!

Hlavné podujatie tento rok bude mať kombinovanú formu – bude prebiehať v Berlíne od 09. do 13. novembra 2020 za účasti niektorých účastníkov, ako aj online v rámci celej EÚ, počas ktorej si budú rôzni účastníci vymieňať svoje názory, skúsenosti a  príklady dobrej praxe.

Hlavnou témou roku 2020 je „Prechod na ZELENÉ a DIGITÁLNE OVP!“ v súlade s prioritami Komisie v oblasti „Európska zelená dohoda“ a „Európa pripravená pre digitálny vek“.

Cieľmi Týždňa sú:

  • ukázať a propagovať akým spôsobom môže OVP pomôcť mladým ľuďom a dospelým „objaviť svoj talent“,
  • demonštrovať zamestnávateľom enormné benefity v oblasti investovania do ľudských zdrojov prostredníctvom podpory počiatočnej prípravy mladých ľudí, ako aj cesty zvyšovania úrovne zručností dospelých,
  • zvyšovať povedomie o Európskom týždni odborných zručností prostredníctvom dosiahnutých úspechov počas minulých ročníkov.

V roku 2020 Európska komisia vymenovala Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) za Národné kontaktné miesto pre Európsky týždeň odborných zručností.

Jeho hlavnou úlohou je:

 
1

Posilniť kampaň na národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni.

 
2

Posilniť mediálny dopad národných Ambasádorov

 
3

Poskytnúť pomoc organizátorom podujatí vo svojej krajine.

 

Odborné vzdelávanie a príprava v  EURÓPE

  • pomer zamestnaných súčasných absolventov OVP v Európe je 78,9 %

Zdroj: Eurostat – Employment rates of recent graduates, str. 2

  • 10,8 % európskej populácie vo veku od 25 do 64 sa aktívne zúčastňuje vo vzdelávaní dospelých (2019). Zdroj: Eurostat – Adult learning statistics
  • 60 % absolventov OVP si nájde svoju prvú prácu v rozpätí jedného mesiaca od ukončenia ich štúdia (80 % po šiestich mesiacoch) (2018). Zdroj: A quick guide to EU action on vocational education and training str. 11
  • pandémia COVID-19 vystupňovala existujúcu medzeru vo využívaní digitálnych nástrojov, s čím súvisia veľké rozdiely v daných zručnostiach. Zdroj: EuropeanSkills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, str. 1

 

KVÍZ

ŠIOV ako Národné kontaktné miesto pre ETOZ, v spolupráci s Úradom vlády SR, organizuje v rámci Týzdňa kvíz so zaujímavými cenami – Otestujte si svoje vedomosti o význame zručností, Európskej únii a rôznych aspektoch Slovenska ako členskej krajiny EÚ.

 

Viac informácií nájdete na: https://mesiacvzdelavania.sk/

KONTAKT

Mgr. Ľubica Gállová

vedúca odboru európskych politík 

Štátny inštitút odborného vzdelávania                                   

Bellova 54/a, 837 63 Bratislava (kancelária: Stromová 9)

 

EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK

Webová stránka Komisie: ec.europa.eu/social/vocational-skills-week

Webová stránka ŠIOV: https://mesiacvzdelavania.sk/

Twitter: @EU_social @EuropeanYouthEU #EUVocationalSkills #DiscoverYourTalent  

Facebook: @socialeurope @EuropeanYouthEU

   

Skip to content