Vyhľadať
Close this search box.

Projekt Erasmus+: D-ILA in V4
Digitálne individuálne vzdelávacie účty vo Vyšehradských krajinách

  Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet dospelých ľudí, ktorí sa zapájajú do vzdelávania. Tento cieľ chce partnerstvo dosiahnuť modelovaním a testovaním dátového systému pre personalizované financovanie vzdelávania v oblasti mäkkých zručností ako podporného mechanizmu pre rozvoj individuálnych vzdelávacích účtov. Dátový model bude optimalizovaný s využitím umelej inteligencie s cieľom generovať vzdelávacie ponuky šité na mieru potrebám dospelých učiacich sa. Cieľom testovania dátového modelu bude overiť, ktoré zo vstupných údajov o jednotlivcoch a vzdelávacích kurzoch sú potrebné a aké konkrétne možnosti využitia zo strany verejných inštitúcií, zamestnávateľov či poskytovateľov vzdelávania dospelých sú možné. Hoci sa vzdelávanie dospelých čoraz viac zameriava na rozvoj kompetencií, očakávania trhu práce sa posúvajú smerom ku krátkym špecializovaným školeniam, ktoré prinášajú okamžité hmatateľné výsledky. Systém financovania aj systém certifikácie výsledkov vzdelávania je potrebné prispôsobiť tak, aby spĺňal tieto potreby. Na tento účel môže slúžiť dátový model, ktorý bude integrovať prístupy 4 krajín EÚ ku vzdelávaniu dospelých v oblasti mäkkých zručností s využitím individuálnych vzdelávacích účtov. Hlavnými výstupmi projektu budú:

a. Štúdia uskutočniteľnosti mapujúca vzdelávanie dospelých v krajinách V4 b. Metodická príručka k dátovému modelu pre zainteresované strany

Projekt D-ILA in V4 je financovaný v rámci programu Erasmus+ (KA2, Vzdelávanie dospelých) a realizovaný 4 partnermi z krajín V4 – Maďarska, Česka, Poľska a Slovenska:  
 
   
  • Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte web stránku projektu, profil na sociálnej sieti:
Kontakty na projektový tím:
Mgr. Ľubica Gállová Tel: 0910 925 089 lubica.gallova@siov.sk czv@siov.sk Mgr. Katarína Šmálová katarina.smalova@siov.sk Mgr. Zuzana Izáková zuzana.izakova@siov.sk
     
Skip to content