Akreditované vzdelávacie programy

I. Akreditované vzdelávacie programy v zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov
1. Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe školského vzdelávacieho programu – (Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike) Cieľová skupina: Cieľ:  získať vedomosti  a zručnosti v oblasti  tvorby, porovnávania  a uznávania kvalifikácií získaných v systéme vzdelávania a odbornej prípravy, zabezpečenia prepojenia medzi vzdelávaním, odbornou prípravou a zamestnanosťou a využitia systému uznávania výsledkov pri dosiahnutí kvalifikácie rôznymi formami vzdelávania.
2. Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho program – (Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike) Cieľová skupina: Cieľ:  získať vedomosti  a zručnosti v oblasti  tvorby, porovnávania  a uznávania kvalifikácií získaných v systéme vzdelávania a odbornej prípravy, zabezpečenia prepojenia medzi vzdelávaním a odbornou prípravou, vedieť zapracovať požiadavky kvalifikačného štandardu do ŠkVP
3. Modulárne vzdelávanie a príprava, tvorba vzdelávacích programov pomocou modulov   Cieľová skupina: Cieľ:  získať vedomosti  a zručnosti v oblasti tvorby vzdelávacích programov (VP) a využitia modulového štruktúrovania VP  pri tvorbe ŠkVP  a  v systéme celoživotného vzdelávania.
4. Ako zvládnuť stres  za   katedrou a prevencia syndrómu  vyhorenia Cieľová skupina: Cieľ: osvojiť si vedomosti a zručnosti pri zvládaní stresu a syndrómu vyhorenia. Aplikáciou získaných vedomostí a zručností vytvárať pozitívne pracovné  prostredie v triede a škole.
II. Akreditované  vzdelávacie programy v zmysle zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   1. Nástroje na uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike – príprava multiplikátorov v celkovom rozsahu 25 hodín – prezenčná forma číslo POA 1696/2014/32/2 s odborným obsahom v predmetovej skladbe: Európsky kvalifikačný rámec, Integrovaný sprievodca trhom práce a Národná sústava povolaní  – 10 hodín Kvalifikačný a hodnotiaci  štandard, väzba Národnej sústavy kvalifikácií na Školský vzdelávací program  – 15 hodín Cieľová skupina:
  • záujemcovia o získanie odborných vedomostí a zručností v oblasti uznávania výsledkov vzdelávania, – zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania, zamestnanci zriaďovateľov(štátni, súkromní, cirkevní),odbory školstva obvodných úradov, MPC, ŠPÚ, CVTI, NÚCEM, NÚCŹV a ďalší, ktorých kompetencie sú determinované do oblasti riadenia a organizácie výchovno – vzdelávacieho procesu na školách, zástupcovia zamestnávateľov, vysokoškolskí učitelia pripravujúci študentov na povolanie.
  2. Nástroje na uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike v celkovom rozsahu 20 hodín – prezenčná forma číslo POA 1696/2014/32/1 s odborným obsahom v predmetovej skladbe: Európsky kvalifikačný rámec, Integrovaný sprievodca trhom práce a Národná sústava povolaní  – 10 hodín Kvalifikačný a hodnotiaci  štandard, väzba Národnej sústavy kvalifikácií na Školský vzdelávací program  – 10 hodín   Cieľová skupina:
  • záujemcovia o získanie odborných vedomostí a zručností v oblasti uznávania výsledkov vzdelávania, – zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania, zamestnanci zriaďovateľov(štátni, súkromní, cirkevní),odbory školstva obvodných úradov, MPC, ŠPÚ, CVTI, NÚCEM, NÚCŹV a ďalší, ktorých kompetencie sú determinované do oblasti riadenia a organizácie výchovno – vzdelávacieho procesu na školách, zástupcovia zamestnávateľov, vysokoškolskí učitelia pripravujúci študentov na povolanie
  3. Príprava inštruktorov praktického vyučovania v celkovom rozsahu 20 hodín – prezenčná forma číslo POA 1696/2015/9/1   Cieľová skupina:
  • záujemcovia o získanie odborných vedomostí a zručností pri zabezpečovaní  praktickej prípravy žiakov odborných škôl na pracovisku zamestnávateľa.
  Cieľ:  pripraviť  odborníkov na výkon pozície inštruktora praktického vyučovania.
sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť