Vyhľadať
Close this search box.

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ MAREC 2024

Prinášame ďalšie vydanie mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní a pokračujeme v trende otvorenej komunikácie o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. V marci mali cvičné firmy napilno, čaká nás ôsmy ročník súťaže Mladý mechatronik a štyridsiaty šiesty ročník Stredoškolskej odbornej činnosti. Štátny inštitút odborného vzdelávania […]

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ MAREC 2024 Read More »

stretnutie tímu CAF na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania

ŠIOV napreduje v implementácii modelu CAF

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) sa v roku 2024 zapojil do implementácie modelu CAF (Common Assessment Framework), komplexného nástroja na hodnotenie a zlepšovanie kvality fungovania organizácií. Prípravná fáza: budovanie základov V úvodnej fáze (február 2024) prebehlo stretnutie s externým školiteľom, s ktorým sme spoločne definovali stratégiu implementácie modelu CAF a oslovili zamestnancov s možnosťou stať sa členmi

ŠIOV napreduje v implementácii modelu CAF Read More »

Finálové kolo Skills Slovakia v odbore stolár sa uskutoční vo Zvolene

Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene bude  16.- 18. apríla dejiskom finálového kola súťaže Skills Slovakia, ktorá preverí praktické zručnosti a odborné vedomosti žiakov v profesii STOLÁR. Vo finále siedmeho ročníka sa stretne päť najlepších dvojčlenných tímov z celého Slovenska. Hostiaca škola má dlhoročné skúsenosti a tradíciu v odbornej príprave a vzdelávaní  pre drevárstvo a

Finálové kolo Skills Slovakia v odbore stolár sa uskutoční vo Zvolene Read More »

Kontraktačné dni a veľtrh cvičných firiem

V marci mali cvičné firmy rušné obdobie. Naprieč Slovenskom prebehlo viacero kontraktačných dní a veľtrh. Pätnásty ročník kontraktačného dňa cvičných firiem Slovensko východ sa uskutočnil v priestoroch Obchodnej akadémie na Murgašovej ulici v Poprade. Veľtržné stánky boli po prvý raz umiestnené v telocvični školy, kde sa, samozrejme, aj obchodovalo a na pomyselnom pódiu prebehlo slávnostné otvorenie aj ukončenie s vyhlásením

Kontraktačné dni a veľtrh cvičných firiem Read More »

caf

Implementácia modelu CAF v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania

ŠIOV implementuje model CAF (Common Assesment Framework) od roku 2024 v rámci národného projektu „Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávaní dospelých“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Programu Slovensko 2021 – 2027. Úvod  Spoločný systém hodnotenia kvality (The Common Assessment Framework – CAF) je nástrojom komplexného manažérstva kvality, inšpirovaný modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM). Model

Implementácia modelu CAF v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania Read More »

Apríl – mesiac kvality

Štátny inštitút odborného vzdelávania so svojim tímom z úseku celoživotného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu organizuje už tretí ročník Mesiaca kvality s viacerými podujatiami pre všetkých, ktorých zaujíma zlepšovanie odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku. Nad podujatiami prebralo záštitu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Učitelia, vedenie škôl,

Apríl – mesiac kvality Read More »

Úspešní žiaci stredných odborných škôl ukážu odborné zručnosti na celoštátnom kole Skills Slovakia – Mladý mechatronik

V tomto školskom roku sa uskutoční ôsmy ročník súťaže odborných zručností Skills Slovakia – Mladý mechatronik 2024. Celoštátne finálové kolo sa bude konať 23.-24. apríla na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Stretnutie najlepších žiakov stredných odborných škôl, budúcich majstrov v odbore mechatronika prinesie ukážky praktických, manuálnych zručností na akademickej pôde fakulty v

Úspešní žiaci stredných odborných škôl ukážu odborné zručnosti na celoštátnom kole Skills Slovakia – Mladý mechatronik Read More »

Stredoškolská odborná činnosť predstaví talenty na 46. ročníku v Nitre

Stredoškolská odborná činnosť je vedomostnou súťažou žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Počet zapojených  študentov aktuálne prekročil hranicu päť tisíc. Pre školský rok 2023/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vyhlásilo už 46. ročník súťaže.  Celoštátnej prehliadke predchádzali postupne školské, okresné a krajské kolá.  Žiaci stredných škôl  mali možnosť prihlásiť zaujímavé riešenia do sedemnástich

Stredoškolská odborná činnosť predstaví talenty na 46. ročníku v Nitre Read More »

Plán obnovy prináša do Žilinského samosprávneho kraja reformu a investície v oblasti zelených zručností

Štátny inštitút odborného vzdelávania a Žilinský samosprávny kraj 27. marca slávnostne podpísali memorandá o spolupráci  SOŠ stavebnej v Žiline a Spojenej školy v Martine  v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti REPowerEU. Pre školy predstavuje podpísanie memoránd zlepšenie vzdelávania a zvýšenie kvality žiakov v odbore Technik energetických zariadení budov. Realizácia kapitoly REPowerEU v súlade

Plán obnovy prináša do Žilinského samosprávneho kraja reformu a investície v oblasti zelených zručností Read More »

Stredoškoláci sa zaujímajú o využitie alternatívnych zdrojov energií a ochranu životného prostredia

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách V. P. Tótha v Senici privíta 8.-10. apríla účastníkov celoštátnej súťaže zameranej na podporu stredoškolských talentov v oblasti využívania alternatívnych, obnoviteľných zdrojov energie, energetických úspor a znižovania emisií v doprave. Zúčastnia sa jej žiaci, ktorí uspeli na krajských kolách súťaže. Prvý súťažný deň štrnásteho ročníka je na

Stredoškoláci sa zaujímajú o využitie alternatívnych zdrojov energií a ochranu životného prostredia Read More »

Jubilejný kontraktačný deň cvičných firiem – Slovensko východ

Pätnásty ročník kontraktačného dňa cvičných firiem Slovensko východ sa uskutočnil v priestoroch Obchodnej akadémie na Murgašovej ulici 94 v Poprade. Veľtržné stánky cvičných firiem boli po prvý raz umiestnené v telocvični školy, kde sa, samozrejme, aj obchodovalo a na pomyselnom pódiu prebehlo slávnostné otvorenie aj ukončenie s vyhlásením víťazov súťaží kontraktačného dňa. Na pätnástom kontraktačnom dni cvičné firmy súťažili v

Jubilejný kontraktačný deň cvičných firiem – Slovensko východ Read More »

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ FEBRUÁR 2024

Prinášame ďalšie vydanie mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní a pokračujeme v trende otvorenej komunikácie o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. Marec je bohatý na súťaže žiakov SOŠ, ale aj na kontraktačné dni a veľtrhy cvičných firiem. Okrem nich sa pozrieme na zahraničnú mobilitu v

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ FEBRUÁR 2024 Read More »

Skip to content