Implementácia modelu CAF v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) kladie veľký dôraz na kvalitné vzdelávanie, a preto od roku 2024 zavádza model CAF (Common Assessment Framework). Vďaka tomuto komplexnému nástroju bude môcť  systematicky zlepšovať fungovanie vo všetkých oblastiach a dosiahnuť tak efektívnejšiu, transparentnejšiu a na výsledky orientovanú inštitúciu, ktorá bude slúžiť ako vzor pre ostatné inštitúcie verejného sektora.   […]

Implementácia modelu CAF v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania Read More »