Vyhľadať
Close this search box.

Gabriela Budayová

Spoločné raňajky v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania

Spoločné raňajky v ŠIOV

Jedným z prvých výsledkov zmien v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania (ŠIOV), ktoré vyplynuli z úvodnej fázy CAF, je zavedenie pravidelných spoločných raňajok. Cieľom týchto stretnutí je posilniť komunikáciu a spoluprácu medzi zamestnancami inštitúcie. Prvé stretnutie sa uskutočnilo vo štvrtok 27. júna. Zamestnanci priniesli rôzne sladké a slané dobroty, džúsy a limonády, a tak si spoločne vychutnali […]

Spoločné raňajky v ŠIOV Read More »

školenie procesné riadenie šiov

Absolvovali sme 2-mesačné školenie o procesnom riadení

V rámci snahy o neustále zlepšovanie sa vedenie a členovia CAF tímu zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) zúčastnili 2-mesačného cyklu školení o procesnom riadení. Toto školenie prinieslo našim zamestnancom cenné teoretické aj praktické vedomosti, ktoré teraz môžu efektívne uplatňovať v praxi. Obsah školenia Prvá fáza: Mapovanie procesov a nastavovanie stratégie V prvej fáze sa

Absolvovali sme 2-mesačné školenie o procesnom riadení Read More »

Tvorba akčného plánu zlepšovania, model CAF

Tvorba Akčného plánu zlepšovania

Na základe výsledkov samohodnotenia a externého posúdenia na mieste  sme sa pustili do tvorby Akčného plánu zlepšovania (APZ). Jeho cieľom je posilniť silné stránky našej organizácie, eliminovať slabé miesta, integrovať zlepšovacie aktivity, aktívne zapojiť zamestnancov do procesu a riadiť sa ôsmimi princípmi výnimočnosti modelu CAF. V úvode stretnutia sme informovali konzultantku M. Jurkovičovú o liste

Tvorba Akčného plánu zlepšovania Read More »

Štátny inštitút odborného vzdelávania model CAF Posúdenie na mieste

CAF – Posúdenie na mieste

Dňa 18. júna 2024 sa na pôde Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) uskutočnilo posúdenie na mieste, ktoré predstavuje kľúčový krok v procese samohodnotenia inštitúcií podľa modelu CAF. Cieľom modelu CAF je komplexné hodnotenie a zdokonaľovanie fungovania organizácií. Metodička Jana Čuvalová privítala externý tím posudzovateľov, ktorý tvorili Milan Šesták a Pavel Večeřa, spolu s konzultantkou Monikou

CAF – Posúdenie na mieste Read More »

stretnutie tímu CAF na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania

ŠIOV napreduje v implementácii modelu CAF

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) sa v roku 2024 zapojil do implementácie modelu CAF (Common Assessment Framework), komplexného nástroja na hodnotenie a zlepšovanie kvality fungovania organizácií. Prípravná fáza: budovanie základov V úvodnej fáze (február 2024) prebehlo stretnutie s externým školiteľom, s ktorým sme spoločne definovali stratégiu implementácie modelu CAF a oslovili zamestnancov s možnosťou stať sa členmi

ŠIOV napreduje v implementácii modelu CAF Read More »

Skip to content