Katarína Kováčová

Súťaž Strieborný piest 2024

Po veľmi úspešnom minuloročnom slovenskom kole súťaže „Strieborný Piest“, ktorá je súčasťou medzinárodnej súťaže „Stříbrný píst“ v Českej republike sa 15. marca 2024 uskutoční druhý ročník slovenského kola tejto súťaže v KIA vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch. „Medzinárodná súťaž žiakov stredných odborných škôl Pneumatické, elektropneumatické systémy a priemyselná automatizácia“  STRIEBORNÝ PIEST je príležitosť nie len žiakov […]

Súťaž Strieborný piest 2024 Read More »

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ JANUÁR 2024

Prinášame ďalšie vydanie mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní a pokračujeme v trende otvorenej komunikácie o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. V tomto vydaní sme sa s projektovým manažérom Milanom Kuzmom rozprávali o začínajúcom projekte Centier excelentnosti. Okrem toho prinášame informácie o Hodnotiacom seminári vybraných

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ JANUÁR 2024 Read More »

Kontraktačné dni a regionálne veľtrhy cvičných firiem Slovensko 2024

16. ročník Tradičného veľtrhu cvičných firiem sa uskutočnil 9. februára v priestoroch Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou. Zúčastnené cvičné firmy súťažili v kategóriách: Najlepšia cvičná firma, Najlepší imidž stánku, Najlepšia elektronická prezentácia, Najlepší katalóg, Najlepšie logo a slogan, Najlepší reprezentant/ka, Najlepšia web stránka s e-shopom, Cena návštevníka veľtrhu. Vyhodnotenie Veľtrhu cvičných firiem Obchodnej akadémie

Kontraktačné dni a regionálne veľtrhy cvičných firiem Slovensko 2024 Read More »

Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Tak, ako aj po minulé roky, majú aj teraz zamestnávatelia možnosť v zmysle § 21a zákona č.61/2015 Z.z. o OVP,  do 31.3.2024 požiadať o „Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania“. Výška príspevku pre veľkých zamestnávateľov je 700,- € na žiaka, pre malých a stredných zamestnávateľov je to 1.000.- € na žiaka. Príspevok

Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania Read More »

NÁRODNÁ CENA KVALITY V OVP 2024

Štátny inštitút odborného vzdelávania vyhlasuje tretí ročník Národnej ceny kvality 2024. Cieľom súťaže je oceniť a vyzdvihnúť výnimočných aktérov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ktorí sa svojou prácou podieľajú na zvyšovaní kvality OVP na Slovensku.  Odborné vzdelávanie predstavuje jednu z kľúčových oblastí vzdelávania podporujúcu zamestnanosť a ekonomický rast krajiny, ako aj výkonnosť samotných

NÁRODNÁ CENA KVALITY V OVP 2024 Read More »

Veľtrh cvičných firiem preverí firmy založené žiakmi stredných škôl

Žiaci, zapojte sa do ankety Najlepší vyučujúci cvičnej firmy 2023

Metropolitná univerzita Praha, o. p. s. a Česká pošta, s. p. s podporou Centra fiktívnych firiem pri NPI ČR a Slovenského centra cvičných firiem pri ŠIOV vyhlásila už 4. ročník ankety s názvom „Najlepší vyučujúci cvičnej firmy 2023“. Zapojiť sa do nej môžu české aj slovenské cvičné firmy. Žiaci cvičných firiem napíšte príbeh o tom, prečo by sa práve

Žiaci, zapojte sa do ankety Najlepší vyučujúci cvičnej firmy 2023 Read More »

Súťaž ZAV Zvolen 2024

Pre dobré výsledky stredoškolákov v Súťaži v spracovaní informácií na počítači, ktorej krajské kolá sa uskutočnia  7. februára a následne sa tí najlepší budú prezentovať 25.- 27. marca v Prievidzi  na celoštátnom kole 58. ročníka súťaže, výborne poslúžil dobre cielený tréning  žiakov škôl.  Takýmto bola 25. januára „Súťaž ZAV Zvolen 2024“. Celkom sa aktivity zúčastnilo 240

Súťaž ZAV Zvolen 2024 Read More »

Najlepší súťažiaci Skills Slovakia GASTRO JUNIOR METRO CUP – kuchár a GASTRO JUNIOR CUP – cukrár postúpili do finále slovenského kola

Talentovaní žiaci hotelových akadémií a stredných odborných škôl Slovenska v odbore kuchár a cukrár sa predstavili v semifinálových kolách súťaže. Súťažili dvojčlenné tímy a šesť najlepších tímov  postupuje do finále celoštátneho kola. V odbore kuchár sa 15. januára na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Piešťanoch predstavilo celkom 16 tímov a v odbore cukrár sa 16. januára prezentovalo 15 tímov. Súťažným zadaním v odbore

Najlepší súťažiaci Skills Slovakia GASTRO JUNIOR METRO CUP – kuchár a GASTRO JUNIOR CUP – cukrár postúpili do finále slovenského kola Read More »

Hodnotiaci seminár vybraných rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023

Hodnotiaci seminár vybraných rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023 sa uskutoční 25. januára 2024 na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania.   Dátum:  25. januára 2024 Miesto: ŠIOV, Stromová 9, Bratislava v zasadačke č. 11 148 na 1. poschodí Začiatok: 10:00 hod Cieľ seminára:

Hodnotiaci seminár vybraných rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023 Read More »

sk_SK