Vyhľadať
Close this search box.

Katarína Kováčová

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ MÁJ 2024

Prinášame ďalšie vydanie mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní a pokračujeme v trende otvorenej komunikácie o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. Na Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji sme sa boli porozprávať s jej riaditeľkou Katarínou Kubišovou, zaznamenali sme posledné súťaže žiakov stredných odborných škôl, […]

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ MÁJ 2024 Read More »

Súťaž v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci overila znalosti stredoškolákov

Otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa už 49 rokov zaoberá súťaž určená žiakom stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, automobilovú dopravu, podnikanie v remeslách a službách a školy technického zamerania. Organizuje a zabezpečuje ju Integrovaný odborový zväz (IOZ), pod záštitou Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, výskumu,

Súťaž v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci overila znalosti stredoškolákov Read More »

62. Member Míting PEN WORLDWIDE v Prahe

Ostatné pracovné stretnutie svetového združenia PEN WORLDWIDE (cvičných firiem -Practice Enterprises), ktorého je ŠIOV SCCF členom, sa uskutočnil 27. – 30. mája v Prahe. Podujatia sa zúčastnilo štyridsaťjeden zástupcov z devätnástich krajín združenia #PENWorldwide. Počas  stretnutí členovia tejto neziskovej organizácie diskutujú o novinkách v oblasti národného vzdelávania, pokroku v IT a sieťových nástrojoch, modernizácii značky a

62. Member Míting PEN WORLDWIDE v Prahe Read More »

Pozvánka na seminár Marketing a finančná gramotnosť v cvičnej firme

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor „Finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem a podpory smerovania mládeže“, pripravuje online seminár určený začínajúcim, ale aj pokročilým učiteľom stredných škôl na odbornú  problematiku výučby predmetu cvičná firma. Prostredníctvom cvičnej firmy sa žiaci ale aj učitelia ponoria do podnikateľskej reality doma ale aj v zahraničí, hoci len simulovane. Pozvánka s

Pozvánka na seminár Marketing a finančná gramotnosť v cvičnej firme Read More »

Informácie o účinnosti inovovaných Štátnych vzdelávacích programov

Už schválené inovované Štátne vzdelávacie programy sú v platnosti s účinnosťou od 1. septembra 2024, začínajúc prvým ročníkom. Konkrétne ide o tieto Štátne vzdelávacie programy: 31 Textil a odevníctvo 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie Viac informácií na https://www.minedu.sk/data/att/432/29963.b094bb.pdf#page=17&zoom=100,81,649

Informácie o účinnosti inovovaných Štátnych vzdelávacích programov Read More »

25. ročník celoštátnej súťaže v agropodnikaní, životnom prostredí a veterinárnom zdravotníctve sa úspešne zavŕšil v Kežmarku

Mladý ekofarmár je súťažou, ktorá už dvadsaťpäť rokov spája talentovaných žiakov stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou s cieľom porovnávania vedomostí a odborných zručností. Celoštátne kolo sa uskutočnilo na Strednej odbornej škole agropotravinárskej a technickej v Kežmarku v termíne 15.-

25. ročník celoštátnej súťaže v agropodnikaní, životnom prostredí a veterinárnom zdravotníctve sa úspešne zavŕšil v Kežmarku Read More »

Elektrotechnická spôsobilosť žiakov stredných odborných škôl

Chceli by sme Vás informovať o schválení Smernice k elektrotechnickej spôsobilosti žiakov SOŠ. Smernica upravuje postup pri overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik podľa § 21 ods. 3 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti

Elektrotechnická spôsobilosť žiakov stredných odborných škôl Read More »

Kritické myslenie a vzdelávanie dospelých v dobe dezinformácií

Konferencia EPALE v Bratislave V dobe zahltenia informáciami je kritické myslenie kľúčovou zručnosťou pre každého z nás. Práve tejto téme sa venovala slovensko-česká konferencia EPALE s názvom „Učenie sa ako cesta ku kritickému mysleniu dospelých“, ktorá sa konala 15. mája 2024 v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave a ktorú spoločne zorganizovali EPALE Slovensko a EPALE Česká republika.

Kritické myslenie a vzdelávanie dospelých v dobe dezinformácií Read More »

Veľtrh podnikateľských zručností na Obchodnej akadémii Nevädzová

Obchodná akadémia Nevädzová 3 pripravila už jedenásty veľtrh podnikateľských zručností, na ktorom sa predstavilo dvadsaťštyri cvičných firiem. Organizátormi podujatia boli Obchodná akadémia Nevädzová, Cvičná firma MANOS a študentská firma Alares. Je veľmi dôležité vysvetliť, že tímy cvičných firiem, ktoré sa predstavili na tomto malom veľtrhu, tvorili žiaci troch druháckych tried, ktorí tým zavŕšili a ukázali to,

Veľtrh podnikateľských zručností na Obchodnej akadémii Nevädzová Read More »

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ APRÍL 2024

Prinášame ďalšie vydanie mesačníka Trendy v odbornom vzdelávaní a pokračujeme v trende otvorenej komunikácie o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. Rozprávali sme sa s riaditeľom SOŠ drevárskej vo Zvolene Pavlom Laššákom. Okrem nových, staronových aj tradičných odborov školy s viac ako storočnou históriou sme

TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ APRÍL 2024 Read More »

Mladí ekofarmári súťažia vo finálovom kole

Mladý ekofarmár – súťaž o mlieku už 25 rokov prispieva k zvyšovaniu odborných vedomostí a zručností žiakov stredných odborných škôl v oblasti agrosektora. Ide o súťaž určenú žiakom stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou. 25. ročník celoštátneho kola súťaže sa v týchto

Mladí ekofarmári súťažia vo finálovom kole Read More »

Implementácia modelu CAF v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) kladie veľký dôraz na kvalitné vzdelávanie, a preto od roku 2024 zavádza model CAF (Common Assessment Framework). Vďaka tomuto komplexnému nástroju bude môcť  systematicky zlepšovať fungovanie vo všetkých oblastiach a dosiahnuť tak efektívnejšiu, transparentnejšiu a na výsledky orientovanú inštitúciu, ktorá bude slúžiť ako vzor pre ostatné inštitúcie verejného sektora.  

Implementácia modelu CAF v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania Read More »

Skip to content