SLOVENSKÉ CENTRUM CVIČNÝCH FIRIEM

Podnikateľské vzdelávanie cestou cvičných firiem (CF) je jedným z najúčinnejších nástrojov ako žiakov voviesť do sveta podnikania a pripraviť z nich právne a ekonomicky vzdelaných jedincov.

Predmet „Cvičná firma“ slúži na komplexné osvojenie si zručností, schopností i odborných vedomostí súvisiacich so založením a vedením reálnej firmy. Vyučuje sa v našich školách ako povinný alebo voliteľný predmet. Integruje teoretické vedomosti z viacerých ekonomických predmetov, je mostom medzi teóriou a praxou. Výhodou tejto formy integrácie učiva je snaha o maximálne priblíženie sa reálnej praxi – simulácia reálnej praxe vo vzdelávacom prostredí cvičných firiem poskytuje vynikajúcu prípravu pre budúce pôsobenie v zamestnaní alebo v podnikaní. Okrem odborných znalostí a zručností sprostredkúva žiakom i tzv. kľúčové kompetencie. Učebňa CF je zariadená ako reálna firma, pracuje s reálnymi dokladmi praxe, fiktívnym tovarom a fiktívnymi peniazmi. Využíva alternatívne metódy vyučovania, ako je simulácia, či inscenačná metóda. Učiteľ využíva frontálne vyučovanie minimálne. Je viac starším kolegom, poradcom ako pedagógom.

Moderné dejiny cvičných firiem majú v štátoch vyspelej trhovej ekonomiky 50-ročnú tradíciu. V súčasnosti pôsobí v rámci siete EUROPEN PEN International, svetového združenia cvičných firiem, približne 5 000 cvičných firiem v 46 štátoch sveta.

Myšlienka cvičnej firmy prišla na Slovensko práve z Nemecka. Na Slovensku dominuje školský model, kde nám bolo vzorom Rakúsko. Cvičná firma sa vyučuje ako predmet na slovenských stredných školách od roku 1992.

Sieť cvičných firiem v každom štáte spravuje národná centrála cvičných firiem, ktorá pre cvičné firmy simuluje orgány štátnej správy (na Slovensku odbor živnostenského podnikania, registrový súd, sociálnu a zdravotnú poisťovňu, finančný úrad, colný úrad a cvičnú banku), organizuje vzdelávacie podujatia pre učiteľov / lektorov cvičných firiem a aktivity pre žiakov. Tieto činnosti na Slovensku zabezpečuje Slovenské centrum cvičných firiem (ďalej SCCF), ktoré je organizačným útvarom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ďalej ŠIOV) a plní tieto hlavné úlohy:

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť