Vyhľadať
Close this search box.

Kontraktačný deň Cvičných firiem v Šali

Spojená škola na ulici Nivy 2 v Šali už po  ôsmy rok zrealizovala kontraktačný deň cvičných firiem v priestoroch estrádnej sály Domu kultúry v Šali. Záštitu nad podujatím prevzal Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, mesto Šaľa a samozrejme Slovenské centrum cvičných firiem zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave.

Cvičná firma je voliteľný predmet v 3. a 4. ročníku a funguje ako efektívne prepojenie teoretickej výučby s praxou. Žiaci si založia, spravujú a pracujú v cvičnej firme, ktorá simuluje podmienky reálnej praxe. Spája teoretické vedomosti z odborných predmetov ako podniková ekonomika, účtovníctvo, výpočtová technika s ich aplikáciami a žiaci majú možnosť pri obchodovaní využiť i cudzí jazyk. Vďaka práci v cvičnej firme sa zvyšuje samostatnosť žiakov pri práci, naučia sa vzájomne komunikovať, pracovať v tíme, rozvíjajú kreativitu, podnikateľské zručnosti, naučia sa zodpovednosti za včasné a kvalitné splnenie úloh. Žiaci – zamestnanci cvičných firiem svoju činnosť prezentujú na celoslovenských a medzinárodných stretnutiach, zúčastňujú sa veľtrhov a kontraktačných dní v rámci školy, Slovenska a zahraničia.

V rámci kontraktačného dňa cvičných firiem v Šali si prišlo zmerať svoje podnikateľské zručnosti, schopnosti a zároveň odborné vedomosti  22 cvičných firiem zo Slovenska a Českej republiky. Reprezentovali školy z Bratislavy, Serede, Kolárova, Nitry, Šale, Levíc, Malinova, Zlatých Moraviec, Nových Zámkov a Sokolova.

Výsledky súťaží cvičných firiem 8. kontraktačného dňa v Šali:

Ďakujeme všetkým zúčastneným cvičným firmám za účasť a veríme, že sa s radosťou zúčastnia aj na ďalších kontraktačných dňoch a regionálnych veľtrhoch cvičných firiem doma i v zahraničí.

Článok z 21. veľtrhu a 9. kontraktačného dňa v Žiari nad Hronom, ktorý sa uskutočnil 6. apríla 2017 si môžete prečítať TU

 
Skip to content