Vyhľadať
Close this search box.

Regionálny veľtrh Cvičných firiem Olomouc 2019

Regionálny veľtrh cvičných firiem v Olomouci sme navštívili v dňoch 24. -25. januára 2019 ako pozorovatelia. Bolo to aj z toho dôvodu, že v poradí už 7. ročník veľtrh v Olomouci prináša nové súťaže cvičných firiem ale aj iný spôsob ich hodnotenia. Organizátori veľtrhu zo Strednej odbornej školy logistiky a chémie z Olomouca zaviedli stretnutia poroty mesiac pred konaním samotného veľtrhu. Do niektorých súťaží posielajú prihlásené cvičné firmy podklady ešte pred veľtrhom.

Veľtrhu cvičných firiem v Olomouci sa každoročne zúčastňujú aj cvičné firmy zo Slovenska. Veľmi sa im páčia tu realizované súťaže. Z toho dôvodu sme sa aj my zo Slovenského centra cvičných firiem rozhodli zúčastniť sa a vymeniť si s organizátormi skúsenosti. Na veľtrhu sa takisto zúčastnili aj dve kolegyne z českej centrály CF CEFIF. Okrem toho nás milo prekvapilo aj potešilo, že sa na veľtrhu zúčastnilo pomerne veľa zástupcov reálnych partnerov z firiem Edukol, s. r. o.; z Omnis Olomouc, a.s.; Okresnej hospodárskej komory, oddelenie krajského vzdelávania, Gatema, a. s.; Česká pošta,s. p.; Správa kolejí a menz Univerzity Plackého, Olomouc; Moravská vysoká škoal Olomouc; eDO Finance, a.s.; Serependity agency, s. r. o.; Dřevostavby Flexi domy, s.r.o.

Celkovo sa na veľtrhu zúčastnilo 30 cvičných firiem a z toho 5 zo zahraničia z Rumunska, Ruska a Slovenska.

Priebeh, program, hodnotenie veľtrhu a súťaží cvičných firiem sa odlišoval od veľtrhov a kontraktačných dní realizovaných na Slovensku.

Súťaže boli rozdelené do dvoch častí. Podrobne sú rozpísané v programe veľtrhu, ktorý je k dispozícii na http://www.veletrh-fiktivnich-firem-olomouc.estranky.cz/clanky/souteze-veletrhu.html. Prvá časť bola hodnotená pred veľtrhom a druhá časť počas oboch dní veľtrhu. Bolo udelených množstvo cien. Organizátori zvolili systém oceňovania firiem z Čiech a zo zahraničia ako aj súťaže hodnotené pred veľtrhom a hodnotené počas veľtrhu. Súťažných kategórii bolo 8 hodnotených pred veľtrhom a 6 počas veľtrhu. Ceny boli rozdelené na české a zahraničné a bolo ich naozaj veľa.

Regionálny veľtrh Cvičných firiem Olomouc 2019

Zo Slovenska boli prihlásené dve cvičné firmy, ktoré zaslali podklady k súťažiam už pred veľtrhom. Reálne sa však na veľtrhu v Olomouci zúčastnila len jedna a to cvičná firma Plejsy, s.r.o. z Hotelovej akadémie z Liptovského Mikuláša.

Regionálny veľtrh Cvičných firiem Olomouc 2019

Obe boli zaradené medzi zahraničné firmy a získali množstvo cien aj keď CF z Obchodnej akadémie na Nevädzovej ulici v Bratislave neprišla osobne, lebo veľa žiakov ochorelo. CF Apollonas, s. r. o. získala tri ceny a CF Plejsi, s.r.o. si odniesla domov celkom 12 cien a to 5 medailí a 7 pohárov.

Regionálny veľtrh Cvičných firiem Olomouc 2019

Srdečne gratulujeme. 7. ročník regionálneho veľtrhu cvičných firiem v Olomouci nás určite obohatil o nové poznatky a niektoré určite využijeme aj pri organizovaní celoslovenského veľtrhu cvičných firiem 2019.

Skip to content