Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

Štátny inštitút odborného vzdelávania sa ohradzuje proti titulku článku „Výchovných poradcov nahradia centrá za 345-tisíc eur“, ktorý bol publikovaný v Hospodárskych novinách dňa 4.12.2017 a mohol v učiteľskej verejnosti vzbudiť mylnú predstavu o význame Duál Pointov a ich úlohách.

Štátny inštitút odborného vzdelávania zastáva názor, že kariérové poradenstvo a práca so žiakom sa musí začínať už na základnej škole. O žiakovi, jeho schopnostiach, príprave na hodiny i jeho možnostiach vedia práve výchovní poradcovia a učitelia, ktorí so žiakom pracujú. Rovnako je podľa nášho názoru potrebné so žiakom pracovať aj počas celej strednej školy, aby sa žiaci počas svojho štúdia reálne zaujímali  o svoj odbor  a po skončení školy vo vybranom odbore aj zotrvali.

Výrazne uľahčiť prácu výchovných a kariérových poradcov, ale aj učiteľov by mali práve pripravované Duál Pointy. Ich úlohou je vytvoriť jednotný priestor a informačný zdroj o systéme duálneho vzdelávania, o učebných a študijných odboroch, prepájať základné školy, stredné odborné školy, zamestnávateľov, žiakov a rodičov na jednom mieste. V žiadnom prípade nemajú nahradiť prácu výchovných a kariérových poradcov.

Koncepcia DUÁL POINTu sa inšpiruje a vychádza z rakúskeho systému duálneho vzdelávania, kde sa DUÁL POINT nazýva Lehrlingsstelle a aj slovenské Duál Pointy majú plniť rovnaké funkcie ako tie rakúske.

Komu majú Duál Pointy slúžiť?

Výchovní a kariérni poradcovia v nich nájdu všetky informácie o duálnom vzdelávaní, jeho výhodách, o zapojených zamestnávateľoch a stredných odborných školách. Získajú tak kontaktné miesto, kde im  vyškolení zamestnanci radi poradia, poskytnú informácie a odpovedia aj na špecifické otázky žiakov. Naším cieľom je, aby Duál Pointy boli aj miestom stretnutí pre výmenu skúseností či školení výchovných aj kariérnych poradcov.

Žiaci a rodičia, ktorí Duál Pointy navštívia v nich rovnako nájdu informácie ako vstúpiť do systému duálneho vzdelávania, informácie o stredných odborných školách a zamestnávateľoch v danom kraji, o benefitoch, o jednotlivých študijných a učebných odboroch, o možnostiach praktického vyučovania, seminároch, stážach, ktoré môžu žiaci absolvovať.

Stredným odborným školám vytvoria priestor na prezentáciu svojich učebných a študijných odborov smerom k žiakom a rodičom; poskytnú priestor na stretávanie sa s regionálnym koordinátorom, ktorý škole pomáha prejsť jednotlivými krokmi vstupu do systému duálneho vzdelávania.

Zamestnávateľom umožnia prezentovať ponuku učebných a študijných miest, prezentovať benefity a možnosti, ktoré žiakom počas štúdia zamestnávatelia poskytujú. Vytvoria priestor na oslovenie rodičov žiakov, ktorí často nemajú presnú predstavu o štúdiu na stredných odborných školách a možnostiach uplatnenia sa ich absolventov.

Po otvorení Duál Pointov nám bude cťou, ak v nich budeme môcť privítať výchovných a kariérových poradcov, učiteľov, riaditeľov základný a stredných odborných škôl, ale aj žiakov a ich rodičov.

O otvorení Duál Pointov vás budeme informovať.

Na Vaše otázky radi zodpovieme na info@dualnysystem.sk

 

sk_SK