Vyhľadať
Close this search box.
Veľtrh cvičných firiem preverí firmy založené žiakmi stredných škôl

Februárový veľtrh a kontraktačné dni cvičných firiem

Dvanásty kontraktačný deň cvičných firiem v Šali

 

Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali bol naplánovaný na 9. február. Mal sa uskutočniť prezenčnou formou, ale žiaľ nízky počet prihlásených cvičných firiem z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí nás donútil túto akciu zrušiť.  Materiály do súťažných kategórií „Leták“, „Instagram post“a  „E-prezentácia“ nám poslalo šestnásť cvičných firiem a linky na  „Web a e-shop“ dve firmy. Preto sme sa rozhodli vyhodnotiť aspoň tieto súťažné disciplíny. Odmeny výhercom budú zaslané poštou.

Súťažné disciplíny:

Leták:

 1. 3BE STAV , SOŠ Nitra
 2. SCOOBY- psí hotel , SOŠ chemická , Hlohovec
 3. SYZYGY s.r.o., SOŠ hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky

 Instagram:

 1. SCOOBY- psí hotel , SOŠ chemická , Hlohovec
 2. SweetRoad r.o.,OA Zlaté Moravce
 3. WineTime s.r.o., OA Nitra

 E-prezentácia:

 1. PríboryDoBruška s.r.o.,OA Levice
 2. SCOOBY- psí hotel , SOŠ chemická , Hlohovec
 3. 3BE STAV , SOŠ Nitra

 Web a e-shop:

 1. PhotoHub, s.r.o.,SŠ, o.z.: OA Šaľa
 2. SweetRoad r.o.,OA Zlaté Moravce

 Všetkým zúčastneným firmám ďakujeme za podporu a dúfame, že budúci rok bude situácia lepšia a kontraktačný deň zrealizujeme.

 

Pätnásty ročník tradičného veľtrhu cvičných firiem na OA Vranov nad Topľou

 

Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou usporiadala 10. februára už 15. ročník Tradičného veľtrhu cvičných firiem, ktorý bol spojený s Dňom otvorených dverí.

Na pôde školy prebehli otvorené vyučovacie hodiny, diseminácia programu Erasmus+, beseda s úspešnými absolventmi školy, predstavili sme duálne vzdelávanie a deviatakov previedli priestormi školy. Odborné prednášky vzbudili veľký záujem žiakov stredných škôl i deviatakov zo základných škôl vranovského okresu. Na veľtrhu sa zúčastnili aj hostia – Martin Menšík (marketingový manažér spoločnosti Profesia), Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. (dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach) a Ing. Radek Maxa, Ph.D. (garant a koordinátor projektu Metropolitní univerzitní banky, Katedra medzinárodného obchodu Metropolitnej univerzity v Prahe). Organizátori privítali aj pedagógov a žiakov zo školy Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego v poľskom Sanoku.

Cieľom stretnutia bola podpora vzájomnej spolupráce škôl v rámci programu Erasmus+. Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže. Dvanásť cvičných firiem súťažilo v kategóriách – TOP cvičná firma veľtrhu, Najlepšia cvičná firma, Najlepší stánok , Najlepšia elektronická prezentácia, Najlepší katalóg, Najlepšie logo a slogan, Najlepší reprezentant/tka.

 

 1. ročník veľtrhu už pozná svojich víťazov:

 

 • TOP cvičná firma veľtrhu – EverGreen, s. r. o. – predmetom podnikania CF je pestovanie a predaj mikrozeleniny, pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej, OA Vranov nad Topľou,
 • Najlepšia cvičná firma – 1. miesto – CO&COCOA, s. r. o. – predmetom podnikania CF je výroba a predaj čokolády a produktov z čokolády, pod odborným vedením Ing. Ľubice Smolejovej, OA Vranov nad Topľou,
 • Najlepšia cvičná firma – 2. miesto – EverGreen, s. r. o. – predmetom podnikania CF je pestovanie a predaj mikrozeleniny, pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej, OA Vranov nad Topľou,
 • Najlepšia cvičná firma – 3. miesto – Organic-Oil, s. r. o. – predmetom podnikania je výroba a predaj lisovaných olejov za studena, pod odborným vedením Ing. Daniely Sabolovej, OA Vranov nad Topľou,
 • Najlepší stánok – Organic-Oil, s. r. o., OA Vranov n. T.,
 • Najlepšia elektronická prezentácia – EverGreen, s. r. o., OA Vranov n. T.,
 • Najlepší katalóg – SHAPE, s. r. o., OA Poprad,
 • Najlepšie logo a slogan – CARIA, s. r. o., SOŠ Giraltovce,
 • Najlepšia reprezentantka – Viktória Kleinová – reprezentantka CF CO&COCOA, s. r. o., OA Vranov n. Topľou                       

 

Štrnásty kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko východ

Kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko východ, ktorý pripravila  Obchodná akadémia Murgašova, Poprad v partnerstve so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, Slovenským centrom cvičných firiem, sa uskutočnil 15. februára a zúčastnilo sa ho dvanásť cvičných firiem:

CF Minit, s. r. o., OA, Watsonova 61, Košice

CF Včelia farma Slnovrat, s. r. o., OA Rožňava

CF iSalt, s. r. o., OA Vranov nad Topľou

CF GOLDEN EYE, s. r. o., OA Levice

CF YOJO, s. r. o., SOŠ automobilová a podnikania, Senec

CF DENIM, s. r. o., SOŠ pre žiakov so ZPI, Levoča

CF TOPFOTO, s. r. o., SOŠ služieb Košice,

 4 CF z OA Poprad – TRIESKA, s. r. o., Styling and Selling, s. r. o., SHAPE, s. r. o., Speedy Gifts, s. r. o. a 1 študentská firma FIGO.

Zúčastnili sa ho aj významní hostia Ing. Peter Litavec, CSc. – riaditeľ Regionálneho poradenského a informačného centra Poprad, Europe Direct Poprad, Ing. Rudolf Šerý, riaditeľ Akadémie vzdelávania Poprad a Ing. Gabriela Horecká, vedúca odboru finančnej gramotnosti, SCCF a podpory smerovania mládeže zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava.

Cvičné firmy sa výborne pripravili. Výstavné stánky, propagačné materiály, elektronické prezentácie mali na vysokej úrovni a veľmi dobre prezentovali svoju činnosť aj na súťažiach cvičných firiem v kategóriách:

 NAJ VÝSTAVNÝ STÁNOK

 

 1. iSalt, s. r. o., Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
 2. Styling and Selling, s. r. o., Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
 3. SHAPE, s. r. o., Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad

 

NAJ MANAŽÉRSKY TÍM

 

 1. Speedy Gifts, s. r. o., Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
 2. Včelia farma Slnovrat, s. r. o., Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
 3. iSalt, s. r. o., Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou

 

NAJ KATALÓG

 

 1. YOJO, s. r. o., SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec
 2. SHAPE, s. r. o., Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
 3. DENIM, s. r. o., SOŠ pre žiakov so ZPI, Nám. Štefana Kluberta 1, Levoča

 

NAJ ELEKTRONICKÁ PREZENTÁCIA

 

 1. GOLDEN EYE, s. r. o., Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice
2. Včelia farma Slnovrat, s. r. o., Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
3. SHAPE, s. r. o., Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad

Mimoriadnu cenu – NAJ PREDAJCA, NAJ REPREZENTANT cvičnej firmy získal:

Kristián Krajčík z III. A triedy, CF Speedy Gifts, s. r. o., OA Poprad.

 

Ako to na Obchodnej akadémii v Poprade počas Kontraktačného dňa cvičných firiem si môžete pozrieť TU

Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme a víťazným cvičným firmám blahoželáme k dosiahnutým výsledkom, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa úspechov.

 

Skip to content