Vyhľadať
Close this search box.

Implementácia modelu CAF v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) kladie veľký dôraz na kvalitné vzdelávanie, a preto od roku 2024 zavádza model CAF (Common Assessment Framework). Vďaka tomuto komplexnému nástroju bude môcť  systematicky zlepšovať fungovanie vo všetkých oblastiach a dosiahnuť tak efektívnejšiu, transparentnejšiu a na výsledky orientovanú inštitúciu, ktorá bude slúžiť ako vzor pre ostatné inštitúcie verejného sektora.

 

Prečo je implementácia modelu CAF pre ŠIOV dôležitá?

 

 • Zvýšenie efektívnosti organizácie: Odbúranie administratívnej záťaže a zefektívnenie procesov.
 • Zlepšenie interných procesov: Procesy budú zoptimalizované tak, aby boli transparentné viedli k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 • Skvalitnenie služieb: Vďaka modelu CAF posunieme poskytované služby na vyššiu úroveň.
 • Otvorenosť a zodpovednosť: Implementácia modelu CAF posilní úsilie transparentne komunikácie.

 

Model CAF nie je len súbor pravidiel, ale skôr filozofia riadenia zameraná na kultúru kvality a excelentnosť. Nejde o jednorazový projekt, ale skôr kontinuálny proces zameraný na neustále zlepšovanie. ŠIOV sa tak vydáva na cestu transformácie, ktorá povedie k efektívnejšej, kvalitnejšej a zodpovednejšej inštitúcii, ktorá bude hrať kľúčovú úlohu v rozvoji slovenského vzdelávacieho systému.

 

Kľúčové fázy implementácie:

 

 1. Úvodný proces
 • Február 2024: Rozhodnutie o implementácii
 • Vytvorenie tímu: Mgr. Ľubica Gállová (garantka) a Mgr. Jana Čuvalová (metodička) vedú 18-členný tím zložený zo zamestnancov z rôznych oddelení
 • Úvodné 2-dňové školenie
 1. Proces samohodnotenia:
 • Spoločné samohodnotenie: Aktuálne prebieha analýza silných stránok a oblastí na zlepšenie
 • Cieľ: Identifikovať príležitosti na rast a zefektívnenie fungovania ŠIOV
 • Vypracovanie samohodnotiacej správy
 1. Proces zlepšovania:
 • Vypracovanie akčného plánu
 • Implementácia zmien
 • Monitorovanie a hodnotenie

Sme presvedčení, že implementácia modelu CAF je dôležitým krokom vpred pre ŠIOV a pre budúcnosť vzdelávania na Slovensku. Sledujte naše webové stránky a sociálne siete, kde vás budeme informovať o ďalších krokoch na ceste k excelentnosti.

 

Skip to content