Vyhľadať
Close this search box.

Kritické myslenie a vzdelávanie dospelých v dobe dezinformácií

Konferencia EPALE v Bratislave

V dobe zahltenia informáciami je kritické myslenie kľúčovou zručnosťou pre každého z nás. Práve tejto téme sa venovala slovensko-česká konferencia EPALE s názvom „Učenie sa ako cesta ku kritickému mysleniu dospelých“, ktorá sa konala 15. mája 2024 v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave a ktorú spoločne zorganizovali EPALE Slovensko a EPALE Česká republika.

Počas dňa mali účastníci možnosť vypočuť si vystúpenia odborníkov z viacerých oblastí, ktorí sa venovali rôznym aspektom vzdelávania dospelých v oblasti kritického myslenia. Medzi prednášajúcimi boli:

  • Bohumil „Bob“ Kartous (Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha), expert na dezinformácie a autor kníh No Future a Future ON! o vzdelávaní a sebarozvoji v súčasnosti. Vo svojej prednáške sa zameral na tému vzďaľovania generácií vplyvom technologického pokroku a ponúkol cenné postrehy o tom, ako môžeme v tomto dynamickom prostredí opäť dosiahnuť vzájomné porozumenie namiesto snahy o presviedčanie.
  • Matúš Sloboda (Ústav verejnej politiky, FSEV UK), bývalý fact-checker, ktorý sa podelil o skúsenosti s overovaním faktov vo verejnom priestore. Okrem praktických tipov na ochranu pred dezinformáciami predstavil aj vzorce, ktoré nám pomôžu identifikovať nespoľahlivé správy a kriticky hodnotiť informácie z médií.

 

Bohumil „Bob“ Kartous a Matúš Sloboda na Konferencii EPALE

 

  • Michal Kaderka (Gymnázium na Zatlance, Praha), koordinátor mediálneho vzdelávania, ktorého cieľom je posilňovať informačnú gramotnosť prostredníctvom učiteľov. V rámci svojho príspevku prezentoval príklady aktivít zameraných na kvalitatívnu zmenu vo vzdelávaní, tvorbu vzdelávacích politík a strategických dokumentov.
  • Pavol Lacko (Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava) v spolupráci s publikom demonštroval efekt konfirmačného skreslenia. Cieľom tejto prezentácie bolo poukázať na stereotypy, ktoré ovplyvňujú naše vnímanie a hodnotenie rôznych situácií.
  • Tereza Kráčmarová (Fakescape z.s.) predstavila herné princípy vo vzdelávaní dospelých, vďaka ktorým sa účastníci kurzov učia kriticky myslieť, vyhľadávať relevantné informácie z dôveryhodných zdrojov a rozlišovať medzi faktami a fikciou.

Do panelovej diskusie prijali pozvanie Michaela Beran Sládkayová (UMB, Banská Bystrica), Zuzana Panczová (SAV, Bratislava), Martin Dobeš (EPALE ČR), Libuša Jaďuďová a Viera Némethová z Miestnej knižnice v Petržalke. Moderátorkou diskusie bola ambasádorka EPALE Slovensko Ivana Studená (SAV, Bratislava).

Konferencia EPALE – Panelová diskusia

Diskusia sa venovala širokej škále konšpiračných presvedčení, ktoré sa šíria v online aj offline prostredí. Panelisti zdôraznili, že tieto teórie často apelujú na emócie a snažia sa manipulovať s vnímaním reality. V tomto kontexte je kľúčové rozlišovať medzi informáciami z dôveryhodných a overených zdrojov a tými, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach bez akéhokoľvek faktického základu.

Diskusia tiež poukázala na to, že v dnešnom informačnom prebytku je aj pre kriticky uvažujúcich ľudí náročné, orientovať sa v rôznorodých informáciách a rozpoznať spoľahlivé zdroje. V tejto informačne zahltenej dobe plnej dezinformácií je kľúčové vzdelávanie k aktívnemu občianstvu a kritickému mysleniu. Vďaka nim sa naučíme orientovať sa v spleti informácií a robiť zodpovedné rozhodnutia.

Konferencia bola prínosným podujatím pre všetkých lektorov, pedagógov, knihovníkov a ďalších pracovníkov nielen v oblasti vzdelávania dospelých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o kritickom myslení a ďalej ho rozvíjať vo svojich inštitúciách. Ďakujeme všetkým prednášajúcim a účastníkom za to, že prispeli k úspešnému priebehu konferencie. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami na podujatiach EPALE.

Konferencia EPALE

Chcete sa dozvedieť viac o témach súvisiacich so vzdelávaním dospelých? Navštívte webovú stránku EPALE. Sledujte nás aj na Facebooku, kde môžete zdieľať poznatky z konferencie s kolegami, študentmi, rodinou a priateľmi. Spoločne môžeme budovať informovanejšiu a vzdelanejšiu spoločnosť.

Pozrite si tiež video z konferencie.

Skip to content