Majstrovstvá Slovenska vo floristike sa zavŕšili výnimočnými úspechmi najlepších stredoškolákov v Piešťanoch

Slovenská asociácia kvetinárov a floristov zrealizovala v septembri tradičnú celoštátnu súťaž stredoškolákov  v Piešťanoch opäť veľmi úspešne. 28. ročník súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou VICTORIA REGIA 2021 sa uskutočnil 23.septembra. Pred 12 rokmi sa súťaž zaradila do systému súťaží stredných škôl v odborných zručnostiach  Skill Slovakia s motiváciou žiakov pre postup víťazov na medzinárodnú súťaž v odborných zručnostiach EuroSkills.

Národnou súťažou vo viazaní a aranžovaní kvetov sa tento rok niesla  spoločná  téma – „Stretnutie priateľov“, ktorú žiaci zvládli bravúrne. Preukázali kreativitu a obdivuhodnú invenciu vo floristike a viazaní rôznych kvetov a aplikácií do väzby.  Profesionáli v tomto roku súťažili v medzinárodnej súťaži Visegrad Oasis cup.  Pre kategóriu záhradnícke školy osobitné zaujímavé a kreatívne témy boli: Vyšehradská lavička – priestorová dekorácia do exteriéru, Babie leto – kytica a treťou úlohou bola tajná práca, ktorej zadanie sa súťažiaci dozvedeli až priamo na mieste súťaže. Celkom sa zúčastnilo súťaže kategórie stredných odborných škôl 11 žiakov zo štyroch stredných škôl Slovenska. Víťazi boli  oceňovaní od prvého po tretie miesto.   

Víťazmi v hlavnej téme – Stretnutie priateľov sú:

  1. miesto Andrej Špigura,
  2. miesto Aneta Palšovičová
  3. miesto Dušan Pavúr 

Všetci sú žiakmi Spojenej školy Rakovice, org. zložky Strednej odbornej školy záhradníckej, Piešťany.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  a metodickým gestorom je Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, odbor FG, SCCF a podpory smerovania mládeže. Podujatie odborne podporujú profesionálni odborníci z praxe Ing. Marek Spevák a Ing. Eva Stručková pod garanciou Slovenskej asociácie kvetinárov a floristov a ďalšími partnermi z hospodárskej praxe, podporou mesta Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja.          

 

sk_SK