Vyhľadať
Close this search box.

Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2019

Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2019 bude súčasťou výstavy „Mladý tvorca 2019“.

Uskutoční sa v dňoch 05. – 06.11.2019 v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra.

Profil výstavy: Cieľom výstavy je podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Mladý tvorca 2019 spropaguje alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce či v podnikaní mladých aj v rámci Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2019.  Rodičom a žiakom základných škôl poskytne väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce. Program podujatia dotvárajú interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov.

 

Viac informácií (pozvánka, prihláška, katalóg veľtrhu, zoznam a kritériá súťaží CF, vyhodnotenie súťaží CF a pod.) bude postupne zverejňované na stránke http://www.sccf.sk/medzinarodny-veltrh-cvicnych-firiem-2019-3a.html

 

Skip to content