Mesiac kvality a Národná ceny kvality v OVP 2022

Apríl 2022 bude Mesiacom kvality odborného vzdelávania a prípravy. Po prvýkrát ho vyhlasuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Radou zamestnávateľov pre OVP. Záštitu nad Mesiacom kvality OVP prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Mesiacom kvality chceme podporiť povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality a prezentovať dobrú prax v tejto oblasti na Slovensku.

Kvalitné vzdelávanie je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie spoločenského rozvoja, hospodárskeho rastu a stability. Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) predstavuje nielen verejný záujem, ale aj strategický cieľ. V makroekonomickom meradle by malo poľavenie v požiadavkách na kvalitu zásadný vplyv na celú spoločnosť.

Svojím vstupom počas vyhlásenia Národnej ceny kvality v OVP priamo podporil túto iniciatívu Karol Jakubík, riaditeľ odboru SOŠ na MŠVVaŠ SR : „Výzvou pre nás do blízkej budúcnosti je nový model experimentálneho overovania odborného vzdelávania, zavádzanie nových inštitútov Centier excelentnosti OVP, ďalší profesijný rozvoj pedagógov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy a samozrejme podpora postupnej optimalizácie sústavy odborov vzdelávania a siete SŠ.“

 Súčasťou Mesiaca kvality bude odovzdanie Národnej ceny kvality v OVP, prostredníctvom ktorej chceme posilniť motiváciu pedagogických a nepedagogických pracovníkov v OVP, zviditeľniť ich úsilie, aktivity, výsledky a zvýšiť prestíž OVP na Slovensku. Cieľom ocenenia je identifikovať a vyzdvihnúť poskytovateľov pre zabezpečovanie kvality na vysokej úrovni v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) v rámci Slovenska. Viac informácií nájdete: Národná cena kvality v OVP – Kvalita v odbornom vzdelávaní (okvalite.sk)

Ďalšie aktivity Mesiaca kvality 2022

·         Diskusné fórum „Quo vadis priemyslovka 2022

·         Školenie pedagogických zamestnancov v Banskobystrickom regióne

·         Úloha regionálnych akčných plánov v rozvoji kvality vzdelávania

·         Konferencia Kvalita a digitálne vzdelávanie v OVP

Realizáciu iniciatívy podporuje aj Branislav Hadár, riaditeľ ŠIOV: „Kvalita v OVP je dôležitá z hľadiska budúcnosti pre nás všetkých, nielen v rámci SR, ale v celej Európe. ŠIOV v spolupráci s MŠVVaŠ SR a Radou zamestnávateľov pripravuje v tomto smere systematické zmeny. Príkladov pre zabezpečovanie kvality je dostatok a je na nás, ako tieto poznatky využijeme. Mesiac kvality a Národná cena kvality v OVP a projekty, ktoré pripravujeme, budú smerovať k posilneniu systematickosti a povedomia o kvalite. Verím, že nás to posunie dopredu.“

Dôležitým partnerom je aj Rada zamestnávateľov pre OVP, ktorú zastupuje Andrej Hutta: „Rada zamestnávateľov pre OVP v spolupráci s MŠVVaŠ SR a ŠIOV urobí všetko preto, aby pomohla rozvoju systému duálneho vzdelávania, centier nadpodnikového vzdelávania a k naviazaniu odborného vzdelávania smerom k zamestnávateľom. Je to naša nutnosť, lebo inak nebudeme schopní zabezpečovať dostatočný príliv domácej pracovnej sily v požadovanej štruktúre a kvalite, podľa potrieb trhu práce.“

Veríme, že Mesiac kvality OVP bude príležitosťou na to, aby sa v spoločnosti o kvalite vzdelávania hovorilo viac, aby sme skúmali možnosti, ktoré máme k dispozícii a upozorňovali na príklady dobrej praxe.

 

Kontakt na Slovensku:

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Úsek celoživotného vzdelávania

Stromová 9, 811 03 Bratislava

+421 903 469 778 469 778

eqavet@siov.sk

https://okvalite.sk/

www.siov.sk

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť