Veľtrh cvičných firiem preverí firmy založené žiakmi stredných škôl

Najlepší vyučujúci cvičnej firmy 2021

Anketu Najlepší vyučujúci cvičnej firmy 2021 vyhlásila Metropolitná univerzita Praha, o. p. s. a Česká pošta, s. p.  s podporou Centra fiktívnych firiem pri NPI ČR a Slovenské centrum cvičných firiem pri ŠIOV už druhý rok. Zapojiť sa do nej môžu české aj slovenské cvičné firmy.

Žiaci cvičných firiem napíšu príbeh o tom, prečo by sa práve ich učiteľ mal stať „najlepším učiteľom cvičnej firmy 2021“ maximálne na dve strany A4. Príspevky je potrebné zaslať na adresu radek.maxa@mup.cz najneskôr do 28. februára 2022.

Všetky príbehy starostlivo vyhodnotia vyhlasovatelia ankety.

Viac sa dozviete na https://www.mubanka.cz/3-mub-line-veletrh-fiktivnich-firem/anketa-mup-a-ceske-posty/

sk_SK