Odborné vedomosti v agropodnikaní, životnom prostredí a veterinárnom zdravotníctve prezentovali žiaci na Mladom ekofarmárovi -„Súťaži o mlieku“

Mladý ekofarmár už 23 rokov spája talentovaných žiakov  stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou. Celoštátne kolo sa uskutočnilo prezenčne, takže porovnávanie vedomostí a zručností žiakov v praktickej časti zameranej na vlastné dojenie sa mohli realizovať v Poľnohospodárskom družstve DEVIO v Čabe. Súťaž tak opäť nadobudla zaujímavejší a kvalitnejší  obsah.  Celoštátnu súťaž zabezpečila Stredná odborná škola veterninárna, Drážovská 14 Nitra  v termíne 10.- 12. mája 2022.

Žiaci v rámci súťaže absolvovali päť častí. Elektronický písomný  test o mlieku, jeho získavaní, zložení, kvalite dojníc, kôz a oviec, o výžive zvierat a krmovinárstve. Ďalšou časťou bolo vlastné dojenie a posudzovanie zdravotného stavu dojníc, nasledovali laboratórne skúšky mlieka, kde súťažiaci hodnotili kvalitu mlieka na základe degustačných a laboratórnych skúšok. Nechýbali ani úlohy z rozboru lúčneho porastu, semien osív a krmovín a výpočty spotreby krmív. Ďalej to bol elektronický písomný test o mlieku, výpočty laboratórnych skúšok vykonané v laboratóriu školy, kde žiaci počítali zadané úlohy.

Prvé miesto v celkovom poradí získala Nina Belaňová zo SOŠ agrotechnickej v Topoľčanoch, druhé miesto obsadil Milan Vojtek zo SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica, ktorý sa na rovnakom mieste umiestnil aj v minulom roku. Tretie miesto získala Juliana Zitová tiež zo SOŠ agrotechnickej v Topoľčanoch. Celkom sa súťaže zúčastnilo 31 súťažiacich z toho traja zo Srbska.

Súčasťou programu bola aj odborná prednáška určená pre žiakov a pedagógov stredných odborných škôl s témou „Chov vysoko produkčných dojníc“. Lektorom bol Marián Nagy zo spoločnosti Schaumann.      

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania plní úlohy odborného a metodického gestora súťaže.

Víťazom srdečne blahoželáme!

             

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť