Vyhľadať
Close this search box.

Odborné vedomosti v agropodnikaní, životnom prostredí a veterinárnom zdravotníctve prezentovali žiaci na Mladom ekofarmárovi -„Súťaži o mlieku“

Mladý ekofarmár už 23 rokov spája talentovaných žiakov  stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími odbormi súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou. Celoštátne kolo sa uskutočnilo prezenčne, takže porovnávanie vedomostí a zručností žiakov v praktickej časti zameranej na vlastné dojenie sa mohli realizovať v Poľnohospodárskom družstve DEVIO v Čabe. Súťaž tak opäť nadobudla zaujímavejší a kvalitnejší  obsah.  Celoštátnu súťaž zabezpečila Stredná odborná škola veterninárna, Drážovská 14 Nitra  v termíne 10.- 12. mája 2022.

Žiaci v rámci súťaže absolvovali päť častí. Elektronický písomný  test o mlieku, jeho získavaní, zložení, kvalite dojníc, kôz a oviec, o výžive zvierat a krmovinárstve. Ďalšou časťou bolo vlastné dojenie a posudzovanie zdravotného stavu dojníc, nasledovali laboratórne skúšky mlieka, kde súťažiaci hodnotili kvalitu mlieka na základe degustačných a laboratórnych skúšok. Nechýbali ani úlohy z rozboru lúčneho porastu, semien osív a krmovín a výpočty spotreby krmív. Ďalej to bol elektronický písomný test o mlieku, výpočty laboratórnych skúšok vykonané v laboratóriu školy, kde žiaci počítali zadané úlohy.

Prvé miesto v celkovom poradí získala Nina Belaňová zo SOŠ agrotechnickej v Topoľčanoch, druhé miesto obsadil Milan Vojtek zo SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica, ktorý sa na rovnakom mieste umiestnil aj v minulom roku. Tretie miesto získala Juliana Zitová tiež zo SOŠ agrotechnickej v Topoľčanoch. Celkom sa súťaže zúčastnilo 31 súťažiacich z toho traja zo Srbska.

Súčasťou programu bola aj odborná prednáška určená pre žiakov a pedagógov stredných odborných škôl s témou „Chov vysoko produkčných dojníc“. Lektorom bol Marián Nagy zo spoločnosti Schaumann.      

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania plní úlohy odborného a metodického gestora súťaže.

Víťazom srdečne blahoželáme!

             

Skip to content