Vyhľadať
Close this search box.
Ostravský veľtrh fiktívnych firiem 2019Ostravský veľtrh fiktívnych firiem 2019Ostravský veľtrh fiktívnych firiem 2019Ostravský veľtrh fiktívnych firiem 2019Ostravský veľtrh fiktívnych firiem 2019Ostravský veľtrh fiktívnych firiem 2019Ostravský veľtrh fiktívnych firiem 2019

Ostravský veľtrh fiktívnych firiem 2019

V poradí 11. ročník Ostravského veľtrhu fiktívnych firiem s medzinárodnou účasťou sa uskutočnil v dňoch 6. – 7. marca 2019 už tradične v priestoroch výstaviska Černá louka – pavilón A. Usporiadateľom bola Obchodná akadémia a Vyššia odborná škola sociálna, Ostrava – Mariánské Hory. Odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem zo ŠIOV reprezentovali dve odborné zamestnankyne, Mgr. Marta Marušincová a Ing. Gabriela Horecká.

Prvý deň sa stretli so zástupcami školy ako aj s jej dlhoročnými partnermi zo Slovenska na Výstavisku Černá louka pri výstavbe stánkov. S organizátormi a ďalšími partnermi zo Slovenska prebrali plán podujatí a projektov, ktoré chce škola v budúcnosti realizovať. Stretnutia sa zúčastnili  aj zástupcovia českej centrály CEFIF a partneri z poľských cvičných firiem.

 

Druhý deň veľtrhu sa zúčastnili slávnostného otvorenia, samotného veľtrhu, realizovaných súťaží cvičných firiem a súbežného seminára venovaného téme „Cvičná firma – brána do podnikania“. S prezentáciou s rovnomenným názvom vystúpila Ing. Gabriela Horecká  v rámci seminára v prednáškovej časti veľtrhu.  Mgr. Marta Marušincová bola v odbornej porote na hodnotenie Katalógu, Vizitky a Loga CF.

Na veľtrhu vystavovalo 35 cvičných firiem, z toho 6 slovenských a 2 poľské CF. Slovenské CF zastupovali Plejsi, s.r.o. z Hotelovej akadémie z Liptovského Mikuláša, Prúty, s. r. o. zo Spojenej školy internátnej s poruchami zraku z Levoče a z Košíc tri školy – Moy-Ko, centrum zdravia zo Strednej zdravotníckej školy, COCOSITA, s.r.o. z Obchodnej akadémie Watsonova 61,  Šatník Benefit, s.r.o. a Rentify, s. r. o. z Obchodnej akadémie Polárna 1.

Naše školy si už tradične obhájili výborné umiestnenie v súťažiach cvičných firiem. Cvičná firma COCOSITA, s.r.o. z Košíc obsadila 1. miesto v súťaži Najlepší stánok, 2. miesto za Najlepší katalóg, 2. miesto v súťaži Firma v 90 sekundách, 3. miesto za Najlepší slogan a 3. miesto za Najoriginálnejší podnikateľský zámer. Cvičná firma Plejsi, s.r.o. z Liptovského Mikuláša získala 1. miesto v súťaži Najlepšia prezentácia a 3. miesto za Najlepšiu vizitku. Samuel Knut z Moy-Ko, centrum zdravia z Košíc bol ocenený ako 2. najlepší reprezentant cvičnej firmy a Erika Doročáková z Moy-Ko, centrum zdravia obsadila 1. miesto a Ivana Horváthová z COCOSITA, s.r.o. 3. miesto v kategórii najlepšia reprezentantka cvičnej firmy. Rentify, s. r. o. z Košíc získala 3. miesto v súťaži Firma v 90 sekundách.

Skvelá reprezentácia Slovenska! Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v budúcom živote.

 

Výsledková listina 11. ostravského veletrhu fiktivních firem – 7. 3. 2019

Nejlepší firma

Umístění Firma Umístění Firma
1. DOGGIE´S, s.r.o. 6. DinhCorp, s.r.o.
2. Ženich a Nevěsta, s.r.o. 7. Happy Rain, s.r.o.
3. U splněných přání, s.r.o. 8. Live Wood, s.r.o.
4. FAJNA pekárna, s.r.o. 9. Plejsi, s.r.o.
5. Moy-Ko, centrum zdravia 10. Vodopád přání, s.r.o.

 

Nejlepší stánek

Umístění Firma Umístění Firma
1. COCOSITA, s.r.o. 6. Lucky Café, s.r.o.
2. Flowi, s.r.o. 7. Až do domu, s.r.o.
3. Language Academy, s.r.o. 8. APIS, Ltd.
4. FAJNA pekárna, s.r.o. 9. Ženich a Nevěsta, s.r.o.
5. Plejsi, s.r.o. 10. The  WORLD OF WINE, Ltd.

 

Nejlepší prezentace

Umístění Firma Umístění Firma
1. Plejsi, s.r.o. 5. – 6. Lucky Café, s.r.o.
2. FAJNA pekárna, s.r.o.    7. Moy-Ko, centrum zdravia
3. APIS, Ltd.    8. – 10. Rentify,  s.r.o.
4. DOGGIE´S, s.r.o.      COCOSITA, s.r.o.
5. – 6. Flowi, s.r.o.,   World Travel, s.r.o.     

 

Nejlepší reprezentant

Umístění Jméno – firma
1. Martin Hasaj –  Rentifi, s.r.o.
2. Samuel Knut –  Moy-Ko, centrum zdravia
3. Jakub Kroček – Lucky Café, s.r.o.
4. Ondřej Kousal – World Travel Lines, s.r.o.
5. Jakub Šramko – Live WOOD s.r.o.

 

Nejlepší reprezentantka

Umístění Jméno – firma
1. Erika Doročáková – Moy-Ko, centrum zdravia
2. Adéla Špaňhelová – DOGGIE´S, s.r.o.
3. Ivana Horváthová – COCOSITA, s.r.o.
4. Katka Brziaková – Plejsi, s.r.o.
5. Tereza Halamíčková – Fancy Flowers, s.r.o.

 

 

Nejlepší katalog

Umístění Firma
1. THE WORLD OF WINE, Ltd.
2. COCOSITA, s. r. o.
3. Flowi, s. r. o.
4. Plejsi, s. r. o.
5. Rentify, s. r. o.

 

Nejlepší firemní slogan

Umístění Firma
1. Ženich a Nevěsta, s. r. o.
2. DinhCorp, s. r. o.
3. COCOSITA, s. r. o.
4. Lucky Café, s. r. o.
5. FAJNA pekárna, s. r. o.

 

Nejlepší vizitka

Umístění Firma
1. Happy Rain, s. r. o.
2. THE WORLD OF WINE, Ltd.
3. Plejsi, s. r. o.
4. Rentify, s. r. o.
5. SNACK PLANET, s. r. o.

 

Firma v 90 sekundách

Umístění Firma
1. SNACK PLANET, s. r. o.
2. COCOSITA, s. r. o
3. Rentify, s. r. o. 
4. DOGGIE´S, s. r. o. 
5. YOUR Living, s. r. o. 

 

Nejoriginálnější podnikatelský záměr

Umístění Firma
1. DinhCorp, s.r.o.
2. Happy Rain, s.r.o.
3. COCOSITA, s.r.o.
4. Šatník Benefit, s.r.o.
5. Až do domu, s.r.o.

 

Skip to content