Pomáhame porozumieť peniazom

Metropolitná univerzitná banka (MUB) pripravila Týždeň vzdelávania s názvom Pomáhame porozumieť peniazom, ktorý sa uskutočnil v týždni od 15. do 19. februára 2021 na facebooku. Zaujímavú aktivitu zorganizovala Metropolitná univerzita Praha, pričom jedným jej z partnerov bolo  aj Slovenské centrum cvičných firiem, odbor Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Študenti Metropolitnej univerzity Praha ponúkli účastníkom množstvo informácií zo sveta financií a podnikania. V priebehu týždňa pridávali zaujímavé fakty, infografiky z oblasti finančnej gramotnosti, živé vstupy odborníkov na financie a podnikanie vrátane online poradne, špeciálne prednášky, tipy, ako zlepšiť firemné financie nielen v cvičnej firme a krátke videá. Každý deň o 14 hodine pripravili špeciálny program.

Týždeň vzdelávania otvoril pán Radek Maxa, garant a koordinátor MUB. Jeho príspevok nájdete na https://www.facebook.com/mubanka/videos/750901202206225. Hneď v prvý deň, teda 15. februára,  Gabriela Horecká zo Slovenského centra cvičných firiem predstavila formou video prezentácie (https://www.youtube.com/watch?v=nZZlxnFpD5A) s názvom  „Aktuálne otázky finančnej gramotnosti na Slovensku a v prostredí cvičných firiem“ dva dokumenty, ktoré odbor pripravil v roku 2020. Sú to  „Mapovanie finančnej gramotnosti na Slovensku v rokoch 2016 – 2018“  a publikácia „Príklady dobrej praxe absolventov CF s podnázvom Viac ako 20 rokov skúseností…“. MUB sa prvý deň venovala aj téme Čo majú spoločné stabilné spoločnosti? Je to jednoduché! Dôležité je mať dlhodobý výhľad (víziu), stabilný firemný rozpočet a majetok. A čo vy? Ste stabilná spoločnosť?

Druhý deň bol venovaný téme „Rola ľudských zdrojov v oblasti financií s Českou poštou“. Okrem iného pán Radek Maxa z MUB položil tri otázky kolegovi z univerzity Martinovi Lukavcovi:  Ako v dnešnej covidovej dobe investovať? Na čo si dať pozor pri uzatváraní štandardnej úverovej zmluvy? Aká zadĺženosť je ešte pre podnikateľa zvládnuteľná?

Základné pravidlá finančného rozhodovania sú:

  • Pri rovnakom riziku sa vždy uprednostňuje väčší výnos pred menším výnosom.
  • Vždy je uprednostňované menšie riziko pred väčším rizikom.
  • Pre väčšie riziko je potrebný väčší výnos.
  • Peniaze prijaté skôr sa uprednostňujú pred rovnakou prijatou sumou neskôr.
  • Motiváciou všetkých investujúcich je zväčšiť majetok.
  • Cash flow je kritériom pre finančné rozhodovanie.

Otázkam ekonomickej a finančnej gramotnosti dneška bol venovaný 17. február. Zaujímavý príspevok (Makawial: Smer bohatstvo) sa zaoberal generáciou mileniálov, ktorí začínajú podnikať a  ich najčastejšími chybami: nekontrolujú svoje finančné toky, sústredia sa len na čerpanie peňazí, snažia sa kontrolovať úplne všetko, zamestnávajú nevhodných ľudí a míňajú na nevhodných miestach.

Aktuálne námety ekonomickej a finančnej gramotnosti prezentoval pán Petr Klínský, spoluautor úspešnej učebnice Hospodárska a finančná gramotnosť, člen pracovnej skupiny Ministerstva financií pre finančnú výchovu a podpredseda Asociácie podnikateľských akadémií. Aj jeho prednášku nájdete na https://www.facebook.com/mubanka.

Video o MUB veľtržnej súťaži Najlepší predajca nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=OzCmYpgZxCQ

Štvrtý deň podujatia sa zameriaval na finančné riadenie podniku, ktorého hlavné úlohy sú: opatrovať kapitál, rozhodovať o umiestnení kapitálu a rozdelení zisku, zaistiť finančnú stabilitu podniku.

Takisto sme radi, že MUB v rámci  týždňa vzdelávania vysielal online regionálny veľtrh cvičných firiem Žatec. Pričom sa doň zapojili aj slovenské cvičné firmy z Bratislavy, Dolného Kubína, Serede, Popradu a Zvolena, ktoré boli veľmi úspešné v súťažiach. V dvoch kategóriách sa umiestnili v prvej trojke. Srdečne gratulujeme.

Špeciálnu prednášku dňa prezentoval v anglickom jazyku pán Michal Kolmaš na tému International Organizations The World Bank and International Monetary Fund. (https://www.youtube.com/watch?v=5BTdmjPYTfA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1uxZyZatMO1Jt6HM7QbQ-HgqGZ7MJwuqNThVH3XKOavYvQDo4b5MjXrGc) Ekonomickej a finančnej gramotnosti, dobrým a zlým dlhom sa venoval Petr Klíský.

Všetky príspevky Týždňa vzdelávania boli veľmi prínosné, poučné a nájdete ich na https://www.facebook.com/mubanka.

Aktivita Pomáhame porozumieť peniazom bola veľmi, veľmi zaujímavá. Prínos malo tiež spojenie s reálnymi partnermi, špeciálnymi prednáškami, súťažami a s regionálnym veľtrhom cvičných firiem. Srdečne gratulujeme Metropolitnej univerzitnej banke a jej garantovi pánovi Radekovi Maxovi k vydarenému podujatiu. 

 

 

 

sk_SK