Poradenstvo je kľúčom ku kvalite a efektivite celoživotného poradenstva

V krátkej správe z decembra 2021 Cedefop odpovedá na otázku, aké zručnosti má mať poradenský pracovník v súčasných meniacich sa podmienkach práce v dôsledku pandémie a zmien na trhu práce a prináša podnety založené na medzinárodných skúsenostiach.

Cedefop už viac ako 20 rokov monitoruje zabezpečenie kvality v poradenských systémoch členských krajín EÚ. Komentuje preto vývoj v EÚ ohľadom portfólia aktivít, kvalifikačných štandardov a profesijného rozvoja poradcov. Zvláštnu pozornosť venuje digitálnym zručnostiam poradcov a prepojeniu poradenstva s individuálnymi vzdelávacími účtami. Obe tieto témy sú veľmi aktuálne aj pre Slovensko.

Jeden z relevantných nástrojov Cedefopu, portál o informáciách o trhu práce, je k dispozícii aj v slovenčine.

 

Stručná správa Cedefopu je tu.
Preklad stručnej správy do slovenčiny je tu a preklady do niektorých iných jazykov tu.

 

sk_SK