Posledný workshop v tomto školskom roku sa konal v Piešťanoch

Už deviaty workshop sa uskutočnil 23.júna na základnej škole Holubyho v Piešťanoch.

 

Spolu 16 žiakov 9.ročníka sa dozvedelo mnoho zaujímavostí o platforme Europass, ktorá im môže pomôcť pri budúcom uplatnení sa na trhu práce.

Na úvod sa žiaci pokúsili kreatívnou formou popísať svoje vlastnosti, vyskúšali si, aké je to byť v koži zamestnávateľa a zamestnávateľky, diskutovali o tom, čo môžu o nich povedať záujmy v životopise a tiež čo všetko sú už schopní do svojho portfólia zaznamenať.

Po prezentácii výhod platformy Europass žiaci pracovali vo dvojiciach a vytvárali fiktívny životopis, ktorý následne prezentovali. Víťazná dvojica vyhrala reklamné predmety Europass. V rámci reflexie „Opíš jedným slovom (alebo slovným spojením) dnešný workshop“ žiaci podujatie zhodnotili slovami: informácie, rada, skúsenosť, ponaučenie, vedomosti, spolupráca a ako správne vytvoriť CV.

Národné centrum Europass Slovensko ďakuje základnej škole Holubyho za prejavený záujem a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. V prípade záujmu o zorganizovanie podobných workshopov u Vás nás kontaktujte emailom na europass@siov.sk

sk_SK