Prieskum o vzdelávaní dospelých a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave

Cedefop realizoval dva prieskumy verejnej mienky. V prvom prieskume sa skúmali názory Európanov na počiatočné odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) v porovnaní so všeobecným vzdelávaním. V druhom prieskume sa skúma, čo si dospelí ľudia žijúci v Európskej únii, na Islande a v Nórsku myslia o vzdelávaní dospelých a ďalšom OVP. Základnú informáciu o výsledkoch druhého prieskumu prináša stručná správa Cedefopu. K dispozícii je aj v slovenčine. Podrobné výsledky prieskumu publikované v angličtine umožňujú získať portrét jednotlivých zúčastnených krajín a umožňujú tiež porovnanie medzi jednotlivými krajinami. Výsledky ukazujú Slovensko v niektorých položkách v extrémnej pozícii (napr. odpovede na otázky Q1550. Q2201, Q1404, Q0906, Q1401). V tomto roku Cedefop prinesie aj druhú správu s výsledkami zameranými na rozličné demografické a sociálno-ekonomické skupiny.

 

Stručnú správu Cedefopu v slovenčine nájdete TU.
Podrobnú správu Cedefopu TU.

sk_SK