Vyhľadať
Close this search box.

Projekt ONE plánuje tréningy využívania European Peer Review

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Odbor európskych politík začal od tohto roku realizovať projekt ONE, ktorého hlavným cieľom je skvalitniť vzdelávanie dospelých. Vďaka nadnárodnému rozmeru budeme vytvárať a prepájať siete jeho poskytovateľov v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku. Vo svojich aktivitách sa zameriame najmä na poradenské služby, propagáciu a aktívnu účasť dospelých vo vzdelávaní aj vo validačnom procese, validáciu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, mäkké a základné zručnosti pre inklúziu a aktívne občianstvo.

Jednotlivé organizácie a inštitúcie partnerských krajín budú v projekte do značnej miery využívať metódu European Peer Review, ktorá na základe predchádzajúcich skúseností napomáha rozširovať spoluprácu v oblasti vzdelávania a je príležitosťou na vzájomné učenie sa a profesionálny rast.

 V priebehu júna 2021 plánujeme zorganizovať tréningy v oblasti využívania European Peer Review. Ak vás táto téma zaujíma a pracujete v oblasti vzdelávania dospelých, budeme radi, ak sa nám ozvete na:

Alena.stefanikova@siov.sk

Lucia.mojzisova@siov.sk

ONE má zlepšiť fungovanie národných sietí organizácii vzdelávajúcich dospelých v rámci Európy, zefektívniť aplikovanie európskych politík v tejto oblasti do praxe, potlačiť sociálnu exklúziu, chudobu a nezamestnanosť. Očakáva sa od neho posilnenie postavenia dospelých, obzvlášť nízko kvalifikovaných ľudí.

Skip to content