Vyhľadať
Close this search box.

Projekt Quantum

Projekt QUANTUM – QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET

Projekt QUANTUM (2020 – 2022)  je zameraný na podporenie relevantnosti a efektívnosti poskytovania odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a jeho prínosu k zamestnanosti v Európe. Svoj zámer plánuje zrealizovať prostredníctvom vytvorenia a otestovania nového monitorovacieho systému, ktorý bude vychádzať zo vzájomnej spätnej väzby a trasovania absolventov OVP s cieľom posilniť zabezpečovanie kvality prostredníctvom sietí kvality na Slovensku, v Rakúsku, Taliansku a Portugalsku.

Nadnárodné projektové partnerstvo, podporené programom Erasmus+, bude pri realizácii projektu intenzívne využívať metódu vzájomného hodnotenia (peer review), ktorá preukázateľne prispieva k nárastu a rozširovaniu spolupráce medzi aktérmi v oblasti vzdelávania a je príležitosťou na vzájomné učenie sa a profesionálny rast všetkých zúčastnených.

 Ciele projektu                                                                                                                                                                

  • vytvoriť spoločný systém trasovania pre OVP, za účelom vytvorenia jasnejšej predstavy o výstupoch v oblasti OVP a zlepšenia dostupnosť porovnateľných informácií o zamestnanosti a sociálnych výstupoch, tak ako je zdôraznené v Odporúčaní Rady v oblasti trasovania absolventov (2017);
  • vytvoriť vhodný rámec spolupráce, ktorý bude prínosom pre všetkých zúčastnených a umožní vzájomné učenie sa,
  • podporiť využívanie spoločnej praxe, najmä v oblasti adaptovania metódy peer review a indikátorov EQAVET

 Aktivity projektu                                                                                                                                                                

  • vytvorenie a pilotovanie národných/regionálnych sietí kvality, ktoré budú slúžiť ako systémový model spolupráce medzi poskytovateľmi OVP, tvorcami politík a ostatnými cieľovými skupinami
  • definovanie a realizovanie spoločného monitorovacieho systému pre hodnotenie kvality a relevantnosti OVP v spolupráci s rôznymi aktérmi,
  • realizovanie 4 školení a fokusových skupín v oblasti peer review 

 Výstupy projektu                                                                                                                                                                

  • spoločný monitorovací systém
  • príručka pre zriadenie sietí kvality v OVP
  • budovanie kapacít sietí kvality, ich realizácia a udržateľnosť
  • odporúčania pre tvorcov politík na regionálnej a národnej úrovni

 Partneri          

                                              

Koordinátor

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Odbor európskych politík Stromová 9

811 03 Bratislava eqavet@siov.sk

 

Viac informácií o projekte: www.quality-networks.eu 

Skip to content