Vyhľadať
Close this search box.

Prvý Medzinárodný Online Veľtrh Cvičných Firiem 2020

V čase pretrvávajúcej pandémie COVID-19 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) pripravil historicky prvý Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2020 ONLINE. Uskutočnil sa v dňoch  10. – 12. novembra 2020 s celkom 60 cvičnými firmami. 43 sa ich prihlásilo z celého Slovenska, 17 zo zahraničia, konkrétne z  Bulharska, Čiech, Maďarska, Litvy, Rakúska, Slovinska a Španielska.

Počas všetkých troch dní veľtrhu prebiehalo online obchodovanie cvičných firiem cez e-shopy a e-mailovú komunikáciu CF. Započítal sa len obchod uhradený cez internetbanking. Cvičné firmy online aj súťažili v kategóriách logo, slogan, vizitka, katalóg, web s e-shopom, elektronická prezentácia a videoreklama. Online súťaže CF boli vyhlásené 10. júna 2020. Hodnotili ich porotcovia z Ekonomickej univerzity v Bratislave, zo Slovak Business Agency, zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska, z Metropolitnej univerzity Praha, z Národného pedagogického inštitútu ČR a zo SCCF.

Finále siedmich postupujúcich cvičných firiem v kategórii Elektronická prezentácia sa uskutočnilo naživo 11. novembra 2020. Môžete si ho pozrieť na https://youtu.be/glkWXibJ6sU

Tretí deň Medzinárodného Online Veľtrhu Cvičných Firiem, teda  12. novembra 2020,  sme vyhlásili výsledky všetkých súťaží CF, ktoré nájdete na www.sccf.sk a pripravili konferenciu.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu je Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF). Ďalšími spoluorganizátormi online veľtrhu sú Ekonomická univerzita v Bratislave a vybrané školy.

Partnermi prvého online MVCF 2020 boli Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave), CVTI SR-ŠVS BB, Východoslovenská distribučná, Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS), Slovak Business Agency (SBA), Centrum fiktivních firem (CEFIF) Praha, Metropolitní univerzita Praha (MUP), Obchodná akadémia (OA) Nevädzová. Všetkým srdečne ďakujeme za podporu ako aj za materiálnu pomoc.

Cvičné firmy podporujú finančnú gramotnosť, ekonomické a právne vedomie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré patria medzi najvyššie priority najvyšších orgánov Európskej únie. SCCF pripravilo aj konferenciu na témy podnikateľského vzdelávania a finančnej gramotnosti. So zaujímavými príspevkami vystúpili Ing. Lukáš Hula, Národný pedagogický inštitút ČR, CEFIF, Jaroslav Halík, vedúci katedry MO Metropolitnej univerzity Praha, Danka Chválová, manažér Akceleračného programu SBA, Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska, Ladislav Smoroň zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska a doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD., Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave. Tento rok samozrejme online. Konferenciu a vyhlásenie výsledkov súťaží nájdete na https://youtu.be/DuSnON3TbFo .

Jednou z najväčších výziev slovenskej strednej školy je efektívne reagovať na potreby trhu práce a vzdelávať študentov tak, aby splnili požiadavky reálneho pracovného trhu vo veľmi krátkom čase po opustení brán školy. Cvičné firmy umožňujú študentom dotknúť sa skutočného podnikateľského prostredia aj keď je to iba vo virtuálnom svete.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje príležitosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy s podporou reálnych partnerov. Veríme, že historicky prvý online MVCF bol pre všetkých prínosom. Tešíme sa na Vás na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2021 a v kútiku duše veríme, že sa v roku 2021 stretneme aj osobne.

 

Skip to content