Rýchle prsty a rozvaha stredoškolákov otvárajú brány a nové možnosti uplatnenia sa na trhu práce

Spracovanie informácií na počítači patrí medzi stredoškolské súťaže, ktoré každoročne sprevádza rastúci záujem žiakov. Stredoškoláci tak dokazujú svoj pozitívny vzťah k novým technológiám a mimoriadnu vytrvalosť v súťaži, v ktorej je potrebné skĺbiť rýchlosť s precíznosťou. V aktuálnom mimoriadne dynamickom rozvoji informačno-komunikačných technológií sú počítače a práca s nimi nevyhnutnosťou ako v oblasti vzdelávania, tak aj na pracovnom trhu.

Súťažiaci z celého Slovenska postúpili z krajských kôl na 57. ročník celoštátnej súťaže, ktorá sa aktuálne uskutočnila 21.- 23. marca na Obchodnej akadémii v Seredi. Súťažiaci súperili v úlohe „písanie na počítači“, kde sa hodnotila rýchlosť a chybovosť, ďalej v „úprave textu na počítači“, pri ktorej bola dôležitá rýchlosť i precíznosť v úprave textu podľa korektorských značiek a posledná úloha „wordprocessing“, ktorá žiakov preverila v profesionálnom spracovaní textu v textovom editore.

Do celoštátneho kola postúpilo: 20 žiakov – v písaní na počítači, 12 žiakov – v úprave textu na počítači, 12 žiakov – vo wordprocessingu. V tomto ročníku mal najväčšie zastúpenie Trenčiansky samosprávny kraj, z ktorého postúpilo 12 žiakov.

V disciplíne „Písanie na počítači“ súťažilo 20 žiakov. Limit stanovený na postup do celoštátneho kola súťaže bol najvyšší výkon zo všetkých krajov do počtu možného postupu a to 20 súťažiacich pri percente presnosti do 99,75. Za chybu sa odpočítavalo 50 trestných bodov.

Najvyšší výkon dosiahol a majstrom Slovenskej republiky sa stal Tomáš Greguš, Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava, 421,6 čistých úderov na minútu, s presnosťou 0,11 %.

Skladba súťažiacich žiakov podľa ročníkov: 5. ročník – 0 žiakov, 4. ročník – 8 žiakov, 3. ročník – 6 žiakov, 2. ročník – 6 žiakov, 1. ročník – 0 žiakov.

Počet súťažiacich: 20, z toho 15 chlapcov a 5 dievčat.

V druhej súťažnej disciplíne „ Úprava textu na počítači“ súťažilo 11 žiakov. Najvyšší výkon dosiahla a majsterkou Slovenskej republiky sa stala Ivana Ježíková, Obchodná akadémia M. Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín, ktorá vykonala 106 korektúr s 5 chybami a dosiahla 9 350 výsledných bodov.

Skladba súťažiacich žiakov podľa ročníkov: 5. ročník – 2 žiaci, 4. ročník – 2 žiaci, 3. ročník – 1 žiak, 2. ročník – 6 žiakov, 1. ročník – 0 žiakov.

Počet súťažiacich: 11, z toho 3 chlapci a 8 dievčat.

Súťažné práce v kategóriách písania na počítači a úprava textu na počítači boli opravované pomocou softvéru ZAV členkami hodnotiacich komisií.

V súťažnej disciplíne „ Wordprocessing“ do celoštátneho kola postúpilo 12 žiakov. V krajskom kole bolo zadanie pripravené na dĺžku 60 minút. V celoštátnom kole bolo zadanie náročnejšie, stanovený čas na spracovanie zadania bolo 90 minút. Súťažiaci dosiahli veľmi pekné výsledky. Absolútnym víťazom a majstrom Slovenskej republiky sa stal Pavol Svítok, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 01 Prievidza, ktorá dosiahla 92,72 % dosiahnutých bodov.

Skladba súťažiacich žiakov podľa ročníkov: 5. ročník – 0 žiakov, 4. ročník – 3 žiaci, 3. ročník – 6 žiakov, 2. ročník – 4 žiaci, 1. ročník – 0 žiakov.

Počet súťažiacich:12, z toho 3 chlapci a 9 dievčat.

Celoslovenské kolo súťaže SIP sa uskutočnilo v súlade s platným súťažným a organizačným poriadkom a vypracovaným časovým harmonogramom.

 Najúspešnejší súťažiaci žiaci na celoštátnom kole súťaže SIP:

Písanie na PC:

 • Tomáš Greguš, Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava,
 • Andrej Štrba, Obchodná akadémia Šurany,
 • Matúš Ušiak ,Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava,
 • Maroš Bošeľa, Obchodná akadémia Banská Bystrica,
 • Matej Šarmír, Obchodná akadémia, Kukučínová 2, Trnava.

Úprava textu na PC:

 • Ivana Ježíková, Obchodná akadémia M. Hodžu, M. Rázusa 1 , 911 29 Trenčín,
 • Mariana Tomiová, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava,
 • Tereza Hlúchová, Obchodná akadémia, Dlhá 256, 905 80 Senica
 • Martin Dianiška, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava,
 • Leonard Garguš, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava.

Wordprocessing:

 • Pavol Svítok, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 • Nikola Kmeťová, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 • Rebeka Želiezková Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 • Barbora Belancová, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 • Lenka Kurucová, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 010 01 Žilina.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodickým, organizačným  a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

 

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť