Vyhľadať
Close this search box.

Rýchle prsty a rozvaha stredoškolákov otvárajú brány a nové možnosti uplatnenia sa na trhu práce

Spracovanie informácií na počítači patrí medzi stredoškolské súťaže, ktoré každoročne sprevádza rastúci záujem žiakov. Stredoškoláci tak dokazujú svoj pozitívny vzťah k novým technológiám a mimoriadnu vytrvalosť v súťaži, v ktorej je potrebné skĺbiť rýchlosť s precíznosťou. V aktuálnom mimoriadne dynamickom rozvoji informačno-komunikačných technológií sú počítače a práca s nimi nevyhnutnosťou ako v oblasti vzdelávania, tak aj na pracovnom trhu.

Súťažiaci z celého Slovenska postúpili z krajských kôl na 57. ročník celoštátnej súťaže, ktorá sa aktuálne uskutočnila 21.- 23. marca na Obchodnej akadémii v Seredi. Súťažiaci súperili v úlohe „písanie na počítači“, kde sa hodnotila rýchlosť a chybovosť, ďalej v „úprave textu na počítači“, pri ktorej bola dôležitá rýchlosť i precíznosť v úprave textu podľa korektorských značiek a posledná úloha „wordprocessing“, ktorá žiakov preverila v profesionálnom spracovaní textu v textovom editore.

Do celoštátneho kola postúpilo: 20 žiakov – v písaní na počítači, 12 žiakov – v úprave textu na počítači, 12 žiakov – vo wordprocessingu. V tomto ročníku mal najväčšie zastúpenie Trenčiansky samosprávny kraj, z ktorého postúpilo 12 žiakov.

V disciplíne „Písanie na počítači“ súťažilo 20 žiakov. Limit stanovený na postup do celoštátneho kola súťaže bol najvyšší výkon zo všetkých krajov do počtu možného postupu a to 20 súťažiacich pri percente presnosti do 99,75. Za chybu sa odpočítavalo 50 trestných bodov.

Najvyšší výkon dosiahol a majstrom Slovenskej republiky sa stal Tomáš Greguš, Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava, 421,6 čistých úderov na minútu, s presnosťou 0,11 %.

Skladba súťažiacich žiakov podľa ročníkov: 5. ročník – 0 žiakov, 4. ročník – 8 žiakov, 3. ročník – 6 žiakov, 2. ročník – 6 žiakov, 1. ročník – 0 žiakov.

Počet súťažiacich: 20, z toho 15 chlapcov a 5 dievčat.

V druhej súťažnej disciplíne „ Úprava textu na počítači“ súťažilo 11 žiakov. Najvyšší výkon dosiahla a majsterkou Slovenskej republiky sa stala Ivana Ježíková, Obchodná akadémia M. Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín, ktorá vykonala 106 korektúr s 5 chybami a dosiahla 9 350 výsledných bodov.

Skladba súťažiacich žiakov podľa ročníkov: 5. ročník – 2 žiaci, 4. ročník – 2 žiaci, 3. ročník – 1 žiak, 2. ročník – 6 žiakov, 1. ročník – 0 žiakov.

Počet súťažiacich: 11, z toho 3 chlapci a 8 dievčat.

Súťažné práce v kategóriách písania na počítači a úprava textu na počítači boli opravované pomocou softvéru ZAV členkami hodnotiacich komisií.

V súťažnej disciplíne „ Wordprocessing“ do celoštátneho kola postúpilo 12 žiakov. V krajskom kole bolo zadanie pripravené na dĺžku 60 minút. V celoštátnom kole bolo zadanie náročnejšie, stanovený čas na spracovanie zadania bolo 90 minút. Súťažiaci dosiahli veľmi pekné výsledky. Absolútnym víťazom a majstrom Slovenskej republiky sa stal Pavol Svítok, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 01 Prievidza, ktorá dosiahla 92,72 % dosiahnutých bodov.

Skladba súťažiacich žiakov podľa ročníkov: 5. ročník – 0 žiakov, 4. ročník – 3 žiaci, 3. ročník – 6 žiakov, 2. ročník – 4 žiaci, 1. ročník – 0 žiakov.

Počet súťažiacich:12, z toho 3 chlapci a 9 dievčat.

Celoslovenské kolo súťaže SIP sa uskutočnilo v súlade s platným súťažným a organizačným poriadkom a vypracovaným časovým harmonogramom.

 Najúspešnejší súťažiaci žiaci na celoštátnom kole súťaže SIP:

Písanie na PC:

 • Tomáš Greguš, Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava,
 • Andrej Štrba, Obchodná akadémia Šurany,
 • Matúš Ušiak ,Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava,
 • Maroš Bošeľa, Obchodná akadémia Banská Bystrica,
 • Matej Šarmír, Obchodná akadémia, Kukučínová 2, Trnava.

Úprava textu na PC:

 • Ivana Ježíková, Obchodná akadémia M. Hodžu, M. Rázusa 1 , 911 29 Trenčín,
 • Mariana Tomiová, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava,
 • Tereza Hlúchová, Obchodná akadémia, Dlhá 256, 905 80 Senica
 • Martin Dianiška, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava,
 • Leonard Garguš, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava.

Wordprocessing:

 • Pavol Svítok, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 • Nikola Kmeťová, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 • Rebeka Želiezková Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 • Barbora Belancová, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 • Lenka Kurucová, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 010 01 Žilina.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodickým, organizačným  a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

 

Skip to content