Vyhľadať
Close this search box.

ŠIOV školí hodnotiteľov metódy peer review Trenčianskeho samosprávneho kraja

Školenie hodnotiteľov metódy vzájomného hodnotenia (peer review) sa konalo 17. júna 2021 v Trenčianskom samosprávnom kraji. Účastníci školenia budú následne hodnotiť sebahodnotiace správy stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a uskutočňovať hodnotiace návštevy a ďalšie postupy hodnotenia v súlade s metódou peer review.

Európska metóda peer review je zameraná na hodnotenie kvality školy a procesov učenia sa a vyučovania vrátane kvality odborného vzdelávania a prípravy a na ďalšie oblasti, vrátane medzinárodnej spolupráce, sociálneho prostredia či etického kódexu a poslania školy. Jej cieľom je zvýšiť úroveň kvality, pričom využíva sebahodnotenie, hodnotenie skupinou hodnotiteľov, následne škola vypracuje akčný plán, ktorého kroky vedú k dosahovaniu  cieľov. Metódu na Slovensku zavádza Štátny inštitút odborného vzdelávania od roku 2018, pričom ju pilotoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave. V spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom  v súčasnosti aplikuje túto metódu na všetky školy v jeho pôsobnosti.

                                                                 

Trenčiansky samosprávny kraj a Štátny inštitút odborného vzdelávania podpísali v januári 2020 Memorandum o spolupráci pri zavádzaní mechanizmov kvality. V súčasnosti má kraj vyškolených 40 koordinátorov a 20 hodnotiteľov kvality, ktorí budú systematicky pracovať na zvyšovaní kvality škôl v nasledujúcich rokov.

Pre viac informácií kontaktujte priamo Národné referenčné miesto EQAVET (ŠIOV): eqavet@siov.sk

Skip to content