Vyhľadať
Close this search box.

ŠIOV – štátny inštitút odborného vzdelávania

 

Štátny
inštitút
odborného
vzdelávania

Nové sekcie v súvislosti
s aktuálnou pandémiou koronavírusu

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania rozšíril svoju stránku www.siov.sk o mimoriadne sekcie v súvislosti s aktuálnou pandémiou koronavírusu. V nových častiach stránky doplnených do hlavného menu nájdete užitočné informácie, oznamy, odkazy či videá týkajúce sa odborného vzdelávania, súťaží a ostatných aktivít ŠIOV v momentálnej situácii. K dispozícii je aj kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého môžete posielať otázky. Veríme, že aj tieto informácie Vám pomôžu zvládnuť aktuálnu mimoriadnu situáciu. Odborní zamestnanci ŠIOV ako aj zamestnanci Národného projektu Duálneho vzdelávania sú dispozícii na mailové konzultácie pre školy. Navyše od 1.4.2020 bude k dipozícii aj telefonická podpora.

Systém
duálneho
vzdelávania

Spájame spolu vedomosti
so zručnosťami a poznatkami
z praxe

 

Vďaka tomu žiaci stredných odborných škôl s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. Šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia. Na druhej strane však treba vnímať tých, ktorí vytvárajú a ponúkajú pracovné príležitosti. Teda zamestnávateľov, investorov, firmy. Ich najcennejším prvkom sú kvalitní ľudia. 


Súťaže na rok
2017/2018

Ukážky pripravenosti
stredoškolákov na budúce
zamestnanie v odbore

 

Súťaže v réžii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania sú realizované vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Treba ich vnímať ako ukážky pripravenosti stredoškolákov na budúce zamestnanie v odbore, v ktorom už teraz majú čo ukázať.


 

Slovenský kvalifikačný rámec a Európsky kvalifikačný rámec

SKKR/EKR

 

Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) je komplexný rámec, ktorý obsahuje všetky kvalifikácie udeľované v systéme všeobecného vzdelávania, odborného vzdelávania, vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania na Slovensku, ktoré je možné získať cestou formálneho (školského) vzdelávania, neformálneho (ďalšieho) vzdelávania a informálneho učenia sa.

Skip to content