Vyhľadať
Close this search box.

Analýza a porovnávanie kvalifikácií OVP

Slovensko sa prihlásilo k úsiliu podporiť kohéznu reakciu kvalifikačných systémov krajín EÚ na meniaci sa trh práce a podporuje súvisiace odporúčanie Rady EÚ a Osnabrückú deklaráciu.

Je aj v záujme Slovenska dosiahnuť, aby boli naše národné kvalifikácie ľahko porovnateľné s kvalifikáciami v zahraničí. Stručná správa Cedefopu z augusta 2021 informuje o projekte zameranom na analýzu a porovnanie kvalifikácií, ktorý Cedefop realizuje v 10 krajinách (AT, BG, DK, FI, FR, IE, LT, NL, ES, UK). Výstupom je aj štúdia porovnávajúca kvalifikácie IT technikov a zdravotníckych asistentov v týchto krajinách. Ako ukazujú výsledky štúdie, profily a obsahy kvalifikácií aj vzdelávacie výstupy sa zatiaľ rôznia, i keď možno hovoriť o spoločnom jadre požadovaných zručností a kompetencií. Aby sme si však navzájom lepšie rozumeli, potrebujeme nájsť spoločný referenčný bod (základ). Štúdia ukazuje, že zatiaľ najlepšou pomôckou je klasifikácia ESCO, keďže je k dispozícii v 27 jazykoch a usiluje sa o podrobné pokrytie všetkých sektorov hospodárstva identifikovaním relevantných zručností a kompetencií. Inšpiratívnou pomôckou je podľa štúdie aj americká informačná sieť O*Net. Slovensko bude musieť vyriešiť problém kompatibility opisu národných kvalifikácií. Deskripcie kvalifikácií, ktoré používa ESCO aj O*Net, môžu byť nápomocné pri tvorbe plnohodnotnej národnej sústavy kvalifikácií a pri sfunkčnení národného kvalifikačného rámca SKKR.

Stručná správa Cedefopu.

Preklad stručnej správy do slovenčiny a zároveň preklady do niektorých iných jazykov.

Skip to content