Vyhľadať
Close this search box.

SOČ zacielená na ukážku dobrých príkladov mladých talentov

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) sa stretla na konci školského roka 2020/2021 s veľkým záujmom a podporou nadaných, úspešných stredoškolákov. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo 22. júna 2021 sa predstavilo 24 stredoškolákov zo stredných škôl z Bytče, Nitry, Levíc, Kežmarku, Púchova, Banskej Štiavnice, Šamorína, Martina, Žiliny, Topoľčian, Prievidze, Košíc, Popradu, Nového Mesta nad Váhom a Bratislavy.

Žiaci prestavili odborné práce SOČ zamerané na témy: Problematika voľného času, Matematika a fyzika, Chémia a potravinárstvo, Biológia, Životné prostredie, geografia, geológia, Hotelierstvo, gastronómia, cestovný ruch, Stavebníctvo, geodézia, kartografia, interiérový dizajn, História, filozofia, právne vedy, Ekonomika a riadenie, Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba, Pedagogika, psychológia, sociológia. Viac o témach prác sa dočítate v zborníku, ktorý bude publikovaný počas leta na web stránke Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.  

Na záver súťaže, predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie súťaže Ing. Vlasta Púchovská poďakovala účastníkom za ich iniciatívnu účasť a vyjadrila presvedčenie,  že  podujatie môže byť  podnetným impulzom k rozšíreniu komunity „SOČ-károv“, ktorý  talent dokážu  správne zúročiť a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti, tvorivosť, i napriek  prekážkam  ktoré im  tento školský rok  priniesol. 

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ing. Branislava Hadára. Partnerom technickej podpory bolo Centrum vedecko-technických informácií SR – ŠVS Banská Bystrica. Spoluprácu na podujatí prevzala Univerzita Konštantína filozofa v Nitre. Zaujímavé príbehy žiakov sú zdieľané aj  na YouTube. Ďalší ročník celoštátneho kola SOČ sa bude konať v termíne od 26. do 29. apríla 2022.

Skip to content