Vyhľadať
Close this search box.

Stredoškoláci svoje nadanie a kreativitu v profesii kaderník, vizážista predstavia online

SKILLS SLOVAKIA kaderník, vizážista sa uskutoční 16. apríla 2021.  Svoje kompetencie, zručností a vedomosti si počas online prenosu overia žiaci druhých, tretích a štvrtých ročníkov z deviatich stredných škôl.  Z Trenčína SOŠ obchodu a služieb, Šaľu bude zastupovať SOŠ chovu koní a služieb,  z Topoľčian to bude SOŠ techniky a služieb, zo stredného Slovenska sa zapoja školy Spojená škola Scota Viatora Ružomberok a SOŠ HS a obchodu Lučenec a Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca a SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom. Západné Slovensko zastúpi SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica a SOŠ kaderníctva  a vizážistiky Bratislava.   

Súťažné témy sa zameriavajú na ovládanie praktických zručností technologických úkonov dámskeho a pánskeho kaderníka/kaderníčky a vizážistu. Dve súťažné témy Dámsky strih z krátkych vlasov – TREND CUT a Romantický účes z dlhých vlasov sú určené pre dámsku kategóriu. Téma Moderný pánsky strih pre pánsku kategóriu. Online prostredie prinesie predstavenie účesovej tvorby súťažiacimi v netradičnom poňatí v porovnaní s tým, ako ho poznáme pri prezenčnej súťaži. Môžeme sa však tešiť na ukážku trendov v účesoch 2021, kde dominuje prirodzenosť, strih, farba a prevedenie zaujímavých detailov.

Svoju súťažnú tému musia žiaci vytvoriť v časovom limite 50 a 60 minút samostatne, rýchlo a čisto. O tom, či súťažiaci správne ovládajú všetky technologické úkony predpísané podľa rámca vzdelávacích štandardov rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z pedagógov zúčastnených škôl.

Organizačným a metodickým garantom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Odborným gestorom je Štúdio Sharmant Bratislava a Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Bratislava. Technickú podporu zabezpečuje Centrum vedecko-technických informácií – Školské výpočtové stredisko, Banská Bystrica.

Ako to na súťaži bude vyzerať si môžete pozrieť v piatok 16. apríla od 9:10 hod. do 12:30 hod. na Youtube –  https://youtu.be/EadRpeLAFBs.  

 

 

Skip to content