Vyhľadať
Close this search box.

Súťaž Skills Slovakia v odborných zručnostiach kaderník, vizážista netradične – online

SKILLS SLOVAKIA „Ukáž čo vieš“ kaderník, vizážista sa 12. marca 2021 vzhľadom na súčasnú situáciu uskutoční prvýkrát online. Svoje kompetencie, zručností a vedomosti podľa vzdelávacích štandardov štúdia v učebnom odbore kaderník a študijnom odbore kaderník, vizážista si v online prenose overia žiaci druhých, tretích a štvrtých ročníkov z 9 stredných škôl.

Zapojí sa SOŠ obchodu a služieb z Trenčína, Šaľu bude zastupovať SOŠ chovu koní a služieb, z Topoľčian to bude SOŠ techniky a služieb, východ bude prezentovať SOŠ služieb a priemyslu Trebišov a SOŠ obchodu a služieb Humenné. Zo stredného Slovenska sa zapoja školy Spojená škola Scota Viatora Ružomberok a SOŠ HS a obchodu Lučenec. Západné Slovensko zastúpi SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica a SOŠ kaderníctva a vizážistiky Bratislava.

Súťažné témy sú zamerané na ovládanie praktických zručností technologických úkonov dámskeho a pánskeho kaderníka/kaderníčky a vizážistku. Dve súťažné témy „Dámsky strih z krátkych vlasov – TREND CUT a Romantický účes z dlhých vlasov sú určené pre dámsku kategóriu. Téma „Moderný pánsky strih“ pre pánsku kategóriu.

Online prostredie prinesie nový obsah súťaže v snímaní a predstavení postupu spracovania účesu a použitia postupov a vlasovej kozmetiky súťažiacimi inak, ako to vnímame pri prezenčnej súťaži. O poradí rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z pedagógov zúčastnených škôl. Hodnotí sa postup, celkový dojem, vzhľad a vizuálna kvalita zhotoveného účesu. Výnimočným benefitom a novým zážitkom účastníkom súťaže budú videá, online stream a získané nové poznatky a zručnosti z oblasti kaderníctva, vizážistiky, vlasovej kozmetiky a odboru barbier.

Organizačným a metodickým garantom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Odborným gestorom je Štúdio Sharmant Bratislava a Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Bratislava. Technickú podporu zabezpečuje Centrum vedecko-technických informácií – Školské výpočtové stredisko, Banská Bystrica. Ako to na súťaži vyzeralo si pozrieme aj v krátkom zostrihu na youtube.

Link na prihlásenie sa do súťaže :https://forms.gle/CfdKnWYVW9Cd2w4W6 je k dispozícii do 26. februára 2021.

Propozície súťaže : vlasta.puchovska@siov.sk

Skip to content