Súťaž Strieborný piest 2024

Po veľmi úspešnom minuloročnom slovenskom kole súťaže „Strieborný Piest“, ktorá je súčasťou medzinárodnej súťaže „Stříbrný píst“ v Českej republike sa 15. marca 2024 uskutoční druhý ročník slovenského kola tejto súťaže v KIA vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch.

„Medzinárodná súťaž žiakov stredných odborných škôl Pneumatické, elektropneumatické systémy a priemyselná automatizácia“  STRIEBORNÝ PIEST je príležitosť nie len žiakov duálneho vzdelávania si osvojené  vedomosti a zručnosti overiť a formou súťaže si zmerať vedomosti celoštátne, ale aj medzinárodne a v praxi.

Súťaž Strieborný piest 2023

Súťaž je určená odborníkom a talentovaným žiakom 2. až 4. ročníkov stredných škôl v danej problematike na úrovni Českej republiky a Slovenska.  Víťazi  zo Slovenska postupujú do súťaže konanej 21. marca v Českej republike.

V rámci programu sa uskutoční tiež workshop s pedagógmi stredných škôl. Súťaž je otvorená k pozorovaniu aj pre zástupcov stredných škôl, ktoré sa aktívne so žiakmi nezapoja do pilotného ročníka.

Štátny inštitút odborného vzdelávania a partneri – SMC Priemyselná automatizácia, s.r.o. Teplička nad Váhom  a SMC Priemyselná automatizácia CZ s.r.o. Brno  organizáciu aktivity potvrdili v roku 2022 podpisom memoranda. Súťaž je zaradená do systému súťaží Skills Slovakia podporovaných Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

sk_SK