Študenti z celého Slovenska si zmerajú svoje technické zručnosti na súťaži ZENIT

Súťaž v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci overí znalosti mladých stredoškolákov online

Otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa už 46 rokov zaoberá súťaž určená žiakom stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, podnikanie v remeslách a službách a školy technického zamerania. Sústredí sa na osvojenie si vedomostí v tejto oblasti a ich uplatnenie v praxi a v budúcom zamestnaní. Je predovšetkým prevenciou pred nežiadúcimi udalosťami na pracoviskách. História a výsledky súťaže potvrdzujú, že spĺňa svoj cieľ.

Do celoštátneho kola sa zapojilo štrnásť stredných odborných škôl s troma súťažiacimi žiakmi, v ktorých pôsobí odborová organizácia IOZ a školy oslovené IOZ. Mená najšikovnejších žiakov sa dozvieme na online súťaži 11. mája 2021.

Otázky budú pozostávať z  legislatívnej úpravy BOZP a ďalších teoretických a praktických znalostí z danej oblasti a žiaci ich musia zvládnuť v predpísanom časovom limite. Znalosti súťažiacich posúdi porota zložená z odborníkov aktívne činných v oblasti BOZP, člena Komisie BOZP IOZ, zástupcu Národného inšpektorátu práce a odborníka z odboru BOZP zo spoločnosti GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš.

Jednotlivci umiestnení na prvých troch miestach v celoštátnom kole získavajú vecné ceny a diplomy. V súťaži škôl víťazná škola získava „Putovný pohár IOZ“ a „Ročníkový pohár IOZ“, diplomy a vecné ceny. Školy umiestnené na 2. a 3. mieste získajú Ročníkové poháre IOZ, diplomy a upomienkové predmety. Po prvýkrát víťazná škola – absolútny víťaz získa aj osobitné ocenenie ŠIOV – Pohár riaditeľa ŠIOV. Najlepšie stavebné školy už po siedmykrát oceňuje sociálny partner IOZ Zväz stavených podnikateľov Slovenska. Škola umiestnená na prvom mieste získava „Putovný pohár prezidenta ZSPS“ , „Ročníkový pohár prezidenta ZSPS“ a vecné ceny. Školy umiestnené na druhom a treťom mieste získajú ročníkové poháre a upomienkové predmety.

Súťaž organizuje a zabezpečuje Integrovaný odborový zväz (IOZ) v tomto roku pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV), sociálnymi partnermi z radov zamestnávateľov a ďalšími partnermi. Celoštátne kolo sa realizuje online za technickej podpory partnera súťaže Centra vedecko-technických informácií SR, Školského výpočtového strediska Banská Bystrica (CVTI SR, ŠVS BB).

Prizvaní sú vzácni hostia, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, prezident KOZ SR, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, prezident ZSPS, nestor súťaže a v neposlednom rade zástupcovia partnerských spoločností.

 

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť