Vyhľadať
Close this search box.

Témy ochrany životného prostredia v súťaži „Zelený Andel“

Poznáme najlepších SOČ-károv v oblasti životného prostredia. V apríli  bol úspešne ukončený štvrtý ročník celoslovenskej súťaže „Zelený Andel“ určenej pre žiakov všetkých ročníkov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií.

Jej cieľom je podporiť záujem žiakov o vypracovanie projektu Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v súťažných odboroch, ktoré súvisia s ochranou a obnovou životného prostredia. Prehlbovať ich vedomosti a zručnosti, podporiť súťaživosť a získavanie skúseností pri prezentovaní svojich výsledkov.

Žiaci na svojej  škole spracovali projekt Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania a vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Keď sa ich práce venovali problematike životného prostredia,  zaregistrovali sa zároveň aj na stránke Katedry ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a zaslali  svoju odbornú prácu, čím sa zaradili do hodnotenia „Zeleného andela“.   

Do súťaže sa v tomto školskom roku prihlásilo celkovo tridsaťtri prác  žiakov z celého Slovenska, z ktorých odborná komisia vybrala tri najlepšie. Vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa rozhodla udeliť navyše ešte dve mimoriadne ocenenia.

Výsledky súťaže:

  1. miesto
    Adam Romančák (Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov)
  2. miesto
    Emma Čačková  (Gymnázium bilingválne Tomáša Ružičku, Žilina)
  1. miesto 
    Samuel Repaský (Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves)

Prvé zo spomínaných mimoriadných ocenení za kvalitne vypracovanú prácu SOČ získali Dominika Pjeczková a Sabína Sedláková z Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom. Druhé za kvalitnú výskumnú prácu v teréne patrí Eme Mišenkovej a Viktórii Barillovej z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove.

Súťaž organizuje Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave  a vyhlasuje sa v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV), odborom podpory smerovania mládeže v Bratislave  a Odborom školstva Okresného úradu v Trnave.

 Zoznam všetkých zapojených žiakov a prezentovaných odborných prác SOČ nájdete na stránke UCM Trnava  a ŠIOV https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/

 

Skip to content