Skupina 82,85

1. september 2013 · Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie pre skupinu učebných a študijných odborov 82 Umenie a umelecko-remeselná tvorba I 85 Umenie a umelecko-remeselná tvorba II

Riešiteľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. revidované vydanie

1. september 2020 · Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie pre skupinu učebných a študijných odborov 82 Umenie a umelecko-remeselná tvorba I 85 Umenie a umelecko-remeselná tvorba II

Riešiteľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania

sk_SK