Skupina odborov 27

1. september 2013 · Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 27 Technická chémia silikátov

Riešiteľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. revidované vydanie

sk_SK