Skupina odborov 36

1. september 2013 · Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Riešiteľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. revidované vydanie

sk_SK