Vyhľadať
Close this search box.

Elektrotechnika

NeZkreslená věda populárno-vzdelávací cyklus Akadémie vied Českej republiky - tematicky zamerané krátke animované videá

Ako funguje elektromotor

Polovodiče 

Batérie 

Atóm 

Skladovanie energie 

Jadrová elektráreň 

Metodický portál OVP ČR - digitálne vzdelávacie materiály z oblasti elektrotechniky

https://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=OAB&svp=-&svp_ch=off

Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu MŠVVAŠ SR - digitálne vzdelávacie materiály z oblasti elektrotechniky

https://viki.iedu.sk/resources/browser/rsov-n-0153

Medzinárodný výučbový portál projektu „Techpedia“-  výučbové materiály, pracovné listy, on-line testy z oblasti elektrotechniky a  informačno – komunikačných technológií

http://techpedia.fel.cvut.cz/sk/home/blocks

Skip to content