Vyhľadať
Close this search box.

Program

Program

Nástroje modernizácie odborného vzdelávania s podporou interaktívnych digitálnych technológií – on line vzdelávanie

Termín: 19.novembra 2020 od 14:30 do 16:30

1. Ako začať s online vzdelávaním

 • porovnanie klasického a on-line vzdelávania,
 • základné kroky,
 • delenie a plánovanie výučby,
 • digitálne prostriedky

2. Plánovanie aktivít
Synchrónny, asynchrónny a kombinovaný prístup

 • výhody a nevýhody,

3. Hodnotenia v on-line vzdelávaní

 • formálne – testy, prezentácie, projekty,….ukážky
 • neformálne – diskusia, spoločné a vzájomné hodnotenie,…
 • spätná väzba
 • priebežné-ukážky
 • záverečné

4. Softverová podpora on- line vzdelávania

 • Zoom, Webex, MS Teams,…
 • prihlásenie do systému,
 • príprava na online vzdelávanie – technická predpríprava
 • plánovanie aktivít – obsahové, metodické,
 • informačné zdroje
 • priebeh aktivít – praktické ukážky

5. Používanie obsahu z iných zdrojov

 • internetové zdroje
 • dodržiavanie Kódexu správania, autorské práva,
 • uvádzanie zdrojov, odkazy na linky,

6. Diskusia – formou otázok na e-mail: maria.fartelova@siov.sk – budú následne zodpovedané

Lektor: Mgr. Stanislav Slačka, Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica-
Centrum vedecko technických informácií SR-Bratislava. e-mail: stanislavslacka@gmail.com

Kontakt: PaedDr. Fartelová Mária ŠIOV, e-mail: maria.fartelova@siov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ŠIOV

Skip to content