Vyhľadať
Close this search box.
Začal sa Európsky týždeň odborných zručností 2018

Začal sa Európsky týždeň odborných zručností 2018

Už po tretíkrát Európska komisia organizuje v dňoch 5. do 9. novembra 2018 tretí Európsky týždeň odborných zručností. Jeho hlavné aktivity sa tento rok presunú z Bruselu do Viedne v rámci rakúskeho predsedníctva v Rade Európskej únie.

Tak ako v minulých dvoch ročníkoch, cieľom Európskeho týždňa odborných zručností bude prostredníctvom rôznych aktivít podporiť a zdôrazniť význam odborného vzdelávania a prípravy pre spoločnosť a jednotlivcov ako cesty ku kvalitnému zamestnaniu, možnostiam kariérneho rozvoja a vlastného naplnenia.

Počas novembra a decembra budú rôzne inštitúcie, poskytovatelia odborného vzdelávania, školy, vzdelávacie spoločnosti, zamestnávatelia, mimovládne organizácie a ďalšie organizácie pôsobiace v oblasti odborného vzdelávania, kariérneho rozvoja a trhu práce organizovať rôzne podujatia, ktoré mladým ľuďom, rodičom i verejnosti priblížia rôzne aspekty odborného vzdelávania. Na začiatku novembra bolo na oficiálnej stránke Európskej komisie venovanej Európskemu týždňu odborných zručností registrovaných viac ako 1200 podujatí, ktoré prispejú k lepšej informovanosti o možnostiach odborného vzdelávania a prípravy a podporia motiváciu mladých ľudí rozhodnúť sa pre túto kariérnu cestu. Aktivity podporí aj 26 národných a celoeurópskych ambasádorov, medzi ktorými Slovensko zastupuje p. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania pripravili sériu podujatí, ktoré v kontexte Európskeho týždňa podporujú dôležitosť odborných zručností pre modernú spoločnosť.

Stredoškoláci sa budú môcť počas celého novembra pochváliť svojím talentom a zručnosťami v súťaži Objav svoj talent. Súťaž je motiváciou pre mladých ľudí k hľadaniu svojej kariérnej cesty založenej na vlastnom talente, ale aj vedomostiach a zručnostiach získaných práve v odbornom vzdelávaní. Súťaž podporili známe osobnosti ako spevák Peter Bažík, futbalista Lukáš Gašparovič, či herečka Broňa Kováčiková. 

Posledný novembrový týždeň bude venovaný celoživotnému vzdelávaniu a špecificky vzdelávaniu dospelých. Týždeň celoživotného učenia spoluorganizovaný s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých prinesie desiatky podujatí na celom Slovensku a bude tvoriť tematickú mozaiku odborných seminárov, webinárov, konferencií a workshopov pre odbornú i širokú verejnosť.  Aktivity vyvrcholia 29. novembra 2018, kedy ministerka školstva SR odovzdá cenu za rozvoj celoživotného vzdelávania inštitúcii alebo osobnosti pôsobiacej v tejto oblasti. Zároveň tým založí tradíciu každoročného oceňovania odborníkov v celoživotnom vzdelávaní.

 

Prehľad podujatí z celej Európy a ďalšie informácie nájdete na stránke Európskej komisie venovanej Európskemu týždňu odborných zručností, slovenským podujatiam je venovaná stránka www.mesiacvzdelavania.sk  spravovaná Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

 

Skip to content